Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số


Lý thuyết Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Lý thuyết Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán, sử dụng các phép tính kèm theo cách giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Bạn đang xem: Lý thuyết Toán lớp 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Ta nhân từ hàng đơn vị tiến sang trái.

– Nếu kết quả có giá trị lớn hơn hoặc bằng 10 thì nhớ số chục lên hàng kế tiếp, chỉ viết chữ số hàng đơn vị.

Lý thuyết Toán lớp 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính

Đề bài thường yêu cầu tính hoặc đặt tính rồi tính, ta áp dụng cách làm tương tự phần lí thuyết.

Dạng 2: Toán đố

– Đọc và phân tích kĩ đề bài, chú ý từ khóa như “mỗi” ,“một” …, yêu cầu của bài toán.

– Khi bài toán cho giá trị một nhóm và yêu cầu tìm giá trị của nhiều nhóm tương tự thì ta thường sử dụng phép nhân.

– Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả.

Ví dụ: Xây một bức tường hết 1025 viên gạch. Hỏi xây 4 bức tường như vậy thì hết bao nhiêu viên gạch?

Giải:

4 bức tường hết số viên gạch là:

1025 x 4 = 4100 (viên gạch)

Đáp số: 4100 viên gạch.

Dạng 3: Tìm x

– Muốn tìm số bị chia chưa biết, ta lấy thương nhân với số chia.

Dạng 4: Tính giá trị của biểu thức

+ Biểu thức chỉ có phép tính nhân thì thực hiện từ trái sang phải.

+ Biểu thức có phép nhân và phép toán cộng/trừ thì thực hiện phép nhân trước rồi mới thực hiện các phép toán cộng/trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

Dạng 5: So sánh

– Tính giá trị của biểu thức (Dạng 4)

– So sánh các giá trị vừa tìm được.

Bài Tập Toán lớp 3 về Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

  • Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số – Luyện tập

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button