Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 3: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000


Lý thuyết Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Lý thuyết Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng các phép tính kèm theo cách giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Muốn thực hiện phép trừ các số có bốn chữ số, ta cũng thực hiện tương tự như phép trừ số có ba chữ só đã học.

Lý thuyết Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Tính, đặt tính rồi tính

– Đặt tính hàng dọc với các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

– Thực hiện tính từ phải sang trái.

Dạng 2. Toán đố

– Đọc và tìm hiểu đề bài: Đọc và ghi nhớ các dữ liệu đề bài đã cho, yêu cầu của bài toán.

– Phân tích đề: Dựa vào câu hỏi của đề bài, chú ý các từ khóa “tất cả” hay “ còn lại”, bài toán yêu cầu tìm giá trị của phần còn lại thì em thường sử dụng phép tính trừ.

– Trình bày lời giải và kiểm tra lại đáp án.

Dạng 3. Tìm x

+ Tìm số hạng còn thiếu: Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

+ Tìm số bị trừ còn thiếu: Lấy hiệu cộng với số trừ.

+ Tìm số trừ còn thiếu: Lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Dạng 4. Tính nhẩm

– Cộng nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục bằng cách cộng các chữ số hàng nghìn, hàng trăm hoặc hàng chục và giữ nguyên các chữ số 0 ở tận cùng.

Bài Tập Toán lớp 3 về Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

  • Giáo án Toán lớp 3 bài 102: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button