Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 3: So sánh các số trong phạm vi 10 000


Lý thuyết So sánh các số trong phạm vi 10 000

Lý thuyết So sánh các số trong phạm vi 10 000 môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng các phép tính kèm theo cách giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1) Trong hai số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

Ví dụ: 999 < 1000

Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn

Ví dụ: 10000 > 9999

2) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải

Ví dụ: 9001 > 8999 vì chữ số hàng nghìn có 9 > 8

1234 < 1254 vì các chữ số ở hàng nghìn đều là 1, các chữ số ở hàng trăm đều là 2 nhưng chữ số ở hàng chục thì 3 < 5.

3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.

Ví dụ: 9999 = 9999

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào ô trống

– So sánh giá trị của các số

– Điền dấu >,< hoặc = vào ô trống hoặc chỗ chấm.

Dạng 2: Tìm số lớn nhất hoặc bé nhất trong một dãy số.

– So sánh các số trong một dãy

– Chọn số có giá trị bé nhất hoặc lớn nhất theo yêu cầu.

Dạng 3: Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.

– So sánh các số trong một dãy.

– Sắp xếp các số theo thứ tự.

Bài Tập Toán lớp 3 về So sánh các số trong phạm vi 10 000

  • Giáo án Toán lớp 3 bài 98: So sánh các số trong phạm vi 10 000

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: So sánh các số trong phạm vi 10 000, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button