Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 3: Thực hành xem đồng hồ


Lý thuyết Thực hành xem đồng hồ môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán, sử dụng các phép tính kèm theo cách giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

Lý thuyết Thực hành xem đồng hồ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Lý thuyết Thực hành xem đồng hồ

– Biết cách xem và đọc giờ của đồng hồ đã cho.

– Tính được khoảng thời gian trôi qua giữa hai giờ bất kì.

Các dạng Lý thuyết Thực hành xem đồng hồ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xem giờ theo đồng hồ đã cho.

– Xác định vị trí của kim giờ và kim phút để đọc được giờ mà đồng hồ đang chỉ.

+) Giờ tròn: Kim phút chỉ vào số 12, kim giờ chỉ vào đúng số nào thì em đọc giờ theo số đó.

+) Giờ lẻ:

– Mỗi khoảng của hai số liên tiếp trên mặt đồng hồ là 5 phút.

– Tính số phút đã trôi qua bằng cách nhẩm từ vị trí số 12 đến vị trí kim phút đang chỉ có bao nhiêu khoảng.

– Giờ có 30 phút còn đọc là giờ rưỡi.

– Giờ có số phút lớn hơn 30 còn có thể đọc bằng giờ kém: Xác định còn bao nhiêu phút nữa thì đến giờ nguyên kế tiếp.

Dạng 2: Quay kim đồng hồ để được giờ tùy ý.

– Xác định vị trí của kim giờ và kim phút của giờ cho trước.

– Quay các kim đến vị trí cần thiết.

Dạng 3: Đọc giờ của buổi chiều.

Giờ của buổi chiều có thể đọc theo kiểu 24 giờ bằng cách lấy giờ mà đồng hồ đang chỉ cộng thêm với 12.

Ví dụ: 3 giờ chiều còn có thể đọc là 15 giờ.

Dạng 4: Đọc giờ theo 2 cách.

Các giờ chỉ 30 phút hoặc quá 30 phút thì em có thể đọc theo giờ rưỡi hoặc giờ kém.

Dạng 5: Tính khoảng thời gian trôi qua.

Đếm hoặc nhẩm số giờ và số phút đã trôi qua giữa hai giờ.

Ví dụ:

– Từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều đã trôi qua 3 giờ 4 – 1 = 3

– Từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều đã trôi qua 1 giờ.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Thực hành xem đồng hồ, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button