Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 6: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5


Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Lý thuyết Toán lớp 6: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 1 – Số tự nhiên, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Toán lớp 6

1. Nhận xét mở đầu

Ta thấy: 90 = 9.10 = 9.2.5 chia hết cho 2 và chia hết cho 5.

610 = 61.10 = 61.2.5 chia hết cho 2 và chia hết cho 5.

Nhận xét: Các số có chữ số tân cùng là 0 đều chia hết cho 2 và chia hết cho 5.

2. Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu: Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì đều chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Ví dụ:

+ Các số 234, 356,… có chữ số tận cùng là 4 và 6 là chữ số chẵn nên chúng chia hết cho 2.

+ Các số 1234, 2548,… có chữ số tận cùng là chữ số 4 và 8 là chữ số chẵn nên chúng chia hết cho 2.

3. Dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu: Các số có chữ số tận cùng là 0 và 5 thì đều chia hết cho 5, chỉ có những số đó mới chia hết cho 5.

Ví dụ:

+ Các số 120, 355,… có chữ số tận cùng là 0 và 5 nên chúng chia hết cho 5.

+ Các số 1120, 5345,… có chữ số tận cùng là 0 và 5 nên chúng chia hết cho 5.

Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 lớp 6:

  • Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán lớp 6 tập 1: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5
  • Giải bài tập SBT Toán 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Trên đây website tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button