Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 6: Đường thẳng đi qua hai điểm


Lý thuyết Đường thẳng đi qua hai điểm

Lý thuyết Toán lớp 6: Đường thẳng đi qua hai điểm gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Hình học Chương 1: Đoạn thẳng, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Vẽ đường thẳng Toán lớp 6

Muốn vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B ta làm như sau:

• Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B;

• Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước.

Nhận xét: Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B

2. Tên đường thẳng

• Dùng một chữ cái thường.

Đường thẳng đi qua hai điểm

• Dùng hai chữ cái in hoa

Đường thẳng đi qua hai điểm

• Dùng hai chữ cái thường

Đường thẳng đi qua hai điểm

3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song

Hai đường thẳng a, b bất kỳ có thể:

• Trùng nhau: Có vô số điểm chung.

Đường thẳng đi qua hai điểm

• Cắt nhau: Chỉ có một điểm chung – điểm chung đó gọi là giao điểm.

Đường thẳng đi qua hai điểm

• Song song: Không có điểm chung nào.

Đường thẳng đi qua hai điểm

Chú ý:

• Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là hai đường thẳng phân biệt.

• Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào.

Bài tập Đường thẳng đi qua hai điểm lớp 6:

  • Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương 1 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
  • Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Trên đây website tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Đường thẳng đi qua hai điểm ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button