Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 6: Ước và bội


Lý thuyết Ước và bội

Lý thuyết Toán lớp 6: Ước và bội bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 1 – Số tự nhiên, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Ước và bội Toán lớp 6

1. Ước và bội

Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.

Ví dụ:

Ta có: 18 chia hết cho 6 ⇒ ta nói 18 là bội của 6 và 6 là ước của 18.

2. Cách tìm ước và bội

• Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0, 1, 2, 3,….

• Ta có thể tìm ước của a (a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xem xét a chia hết cho những số nào, khi đó các số đó là ước của a.

Ví dụ:

+ B(6) = {0; 6; 12; 18;…}

+ Ư(8) = {18; 9; 2; 1}

Bài tập Ước và bội lớp 6:

  • Giải bài tập trang 44, 45 SGK Toán lớp 6 tập 1: Ước và bội
  • Giải bài tập SBT Toán 6 bài 13: Ước và bội

Trên đây website tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Ước và bội, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button