Biểu Mẫu

Mẫu 01/2020/NG-LS: Danh sách cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Tải về Bản in

Mẫu 01/2020/NG-LS: Danh sách cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là gì? Mẫu danh sách cấp hộ chiếu gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 01/2020/NG-LS: Danh sách cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là gì?

Mẫu 01/2020/NG-LS: Danh sách cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. Mẫu nêu rõ nội dung danh sách cấp hộ chiếu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020/TT-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu 01/2020/NG-LS: Danh sách cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Mẫu 01/2020/NG-LS

DANH SÁCH CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Quyển số: ………………Năm……..

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Chức danh

Số hộ chiếu

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Cơ quan cử cán bộ đi nước ngoài

Đi nước/ vùng lãnh thổ

Mục đích

Lý do cấp1

Hộ chiếu cũ2

1 Ghi rõ căn cứ để giải quyết đề nghị cấp hộ chiếu.

2 Ghi rõ số, ngày cấp, cơ quan cấp.

Mẫu 01/2020/NG-LS: Danh sách cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button