Biểu Mẫu

Mẫu 01/PLI: Phiếu đăng ký dành cho người lao động

Tải về

Mẫu 01/PLI: Phiếu đăng ký dành cho người lao động được ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm (có hiệu lực từ ngày 01/6/2021). Mời các bạn tham khảo.

1. Phiếu đăng ký dành cho người lao động

Mẫu số 01/PLI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM…

PHIẾU ĐĂNG KÝ

(Dành cho người lao động)

Mã số(1): …………………………

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên*:………………………………..

Số CMND/CCCD*:……………..

Ngày sinh*:……………………………….

Giới tính* [ ] Nam [ ] Nữ

Dân tộc*:………………………………….

Tôn giáo:………………………….

Nơi thường trú*: Tỉnh……………………. huyện……………………….. xã………………..

Địa chỉ cụ thể*:…………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay*………………….. : Tỉnh…………………. huyện……………. xã……………………

Địa chỉ cụ thể*:………………………………………………………………………………………………

Thông tin liên lạc

Số điện thoại*:………………………………………………………………………………

Email:…………………………………………………………………………………………..

Liên hệ khác (nếu có):…………………………………………………………………………………….

Đối tượng ưu tiên (nếu có)

[ ] Người khuyết tật [ ] Người dân tộc thiểu số [ ] Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo

[ ] Bộ đội xuất ngũ [ ] Khác (ghi rõ):…………………………………………………………………….

2. Trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật

Trình độ học vấn*: [ ] Chưa tốt nghiệp Tiểu học [ ] Tốt nghiệp Tiểu học

[ ] Tốt nghiệp Trung học cơ sở [ ] Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Trình độ CMKT cao nhất*:

[ ] Chưa qua đào tạo

[ ] Sơ cấp

[ ] Cao đẳng

[ ] Thạc sĩ

[ ] CNKT không bằng

[ ] Trung cấp

[ ] Đại học

[ ] Tiến sĩ

Chuyên ngành đào tạo:

………………..

………………..

………………..

Trình độ CMKT khác:

[ ] Chưa qua đào tạo

[ ] Sơ cấp

[ ] Cao đẳng

[ ] Thạc sĩ

[]CNKT không bằng

[ ] Trung cấp

[ ] Đại học

[ ] Tiến sĩ

Chuyên ngành đào tạo:

……………….

……………….

……………….

Trình độ khác

1:………………………………………. ……………………………………………

2:………………………………………………………………………………………

Trình độ kỹ năng nghề (nếu có): ……………………………. Bậc: …………………………

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ 1:…………………………. Chứng chỉ:…………………………

Khả năng sử dụng: [ ] Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình

Ngoại ngữ 2:……………………………… Chứng chỉ:…………………………

Khả năng sử dụng: [ ] Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình

Trình độ tin học

[ ] Tin học văn phòng………………………………………………………….

Khả năng sử dụng: [ ] Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình

[ ] Khác:…………………………………………………………………

Khả năng sử dụng: [ ] Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình

Kỹ năng mềm

[ ] Giao tiếp [ ] Thuyết trình [ ] Quản lý thời gian

[ ] Quản lý nhân sự [ ] Tổng hợp, báo cáo [ ] Thích ứng

[ ] Làm việc nhóm [ ] Làm việc độc lập [ ] Chịu được áp lực công việc

[ ] Theo dõi giám sát [ ] Tư duy phản biện

[ ] Kỹ năng mềm khác:………………………………………………………….

3. Kinh nghiệm làm việc (nếu có)

Tên đơn vị

Chức vụ

Công việc chính

Thời gian

………………………

…………………….

……………………

../20…….. -….. /20….

………………………

…………………….

…………………….

../20….. – /20….

………………………

…………………….

…………………….

../20….. – /20….

[ 1 Đã từng làm việc ở nước ngoài tại………………………………………………………..

4. Đăng ký dịch vụ (tích dấu “X” vào các dịch vụ đăng ký)

[ ] Tư vấn chính sách, pháp luật lao động

[] Tư vấn việc làm

[ ] Tư vấn về đào tạo, kỹ năng nghề

[ ] Đăng kí tìm việc làm => bổ sung thông tin tại Mẫu số 01a/PLI

[ ] Khác…………………………………………………………………………………………..

…, ngày …tháng…năm…

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ghi chú: Người lao động điền thông tin vào “……….” và tích “X” vào [ ] tương ứng với nội dung trả lời.

(1) Mã số do trung tâm dịch vụ việc làm ghi.

2. Quy định pháp luật về dự tuyển lao động

Theo quy định pháp luật thì các doanh nghiệp được quyền tuyển chọn lao động vào làm việc cho mình và phải tuân thủ theo các điều kiện nhất định. Người sử dụng lao động có thể trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để thực hiện việc tuyển dụng lao động.

Thông qua hoạt động tuyển dụng của người sử dụng lao động thì những người đang tìm kiếm việc làm có cơ hội tiếp cận và có được công việc cho mình. Để thể hiện việc mình có mong muốn làm việc tại một môi trường nào đó thì bản thân người lao động cần chuẩn bị bộ hồ sơ dự tuyển để ứng tuyển.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động được quy định tại Điều 7 Thông tư 23/2014 Thông tư của Bộ lao động thương binh xã hội thì thủ tục, trình tự tuyển lao động như sau:

Điều 5. Thủ tục, trình tự tuyển lao động

1. Việc thông báo công khai quy định tại các Khoản 1 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau đây:

a) Niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện nơi tuyển lao động;

b) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy, Phiếu đăng ký dự tuyển lao động là loại giấy tờ cần phải có trong hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động. Đồng thời phiếu đăng ký đảm bảo theo mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội mà không được tùy tiện.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button