Biểu Mẫu

Mẫu 02-SPKP/ĐVĐT mẫu bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN

Tải về

Mẫu 02-SPKP/ĐVĐT – Mẫu bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN

share-data.top.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu 02- SPKP/ĐVĐT bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước. Mẫu 02- SPKP/ĐVĐT được lập ra nhằm đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017.

Nội dung cơ bản của Mẫu bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN như sau:

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Quý /Năm

Nội dung

Mục lục NSNN

Tạm ứng

Thực chi

Tổng

Mã nguồn NS

Mã ngành kinh tế

Mã NDKT

CTMT, DA

Phát sinh trong kỳ

Số dư đến kỳ báo cáo

Phát sinh trong kỳ

Số dư đến kỳ báo cáo

Phát sinh trong kỳ

Số dư đến kỳ báo cáo

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC
Ngày tháng năm

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
Ngày tháng năm

Kế toán

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button