Biểu Mẫu

Mẫu 05/2020/NG-LS: Danh sách sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

Tải về Bản in

Mẫu 05/2020/NG-LS: Danh sách sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở nước ngoài là gì? Mẫu danh sách sửa đổi, bổ sung hộ chiếu gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 05/2020/NG-LS: Danh sách sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở nước ngoài là gì?

Mẫu 05/2020/NG-LS: Danh sách sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở nước ngoài là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam. Mẫu nêu rõ thông tin danh sách… Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020/Tt-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu 05/2020/NG-LS: Danh sách sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

Mẫu 05/2020/NG-LS

DANH SÁCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Quyển số: …………….Năm………

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Số hộ chiếu

Ngày Cấp

Ngày sửa đổi/bổ sung

Ngày hết hạn

Địa chỉ hiện nay1

Căn cứ sửa đổi/bổ sung

Nội dung sửa đổi /bổ sung

Ghi chú

1 Dành cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mẫu 05/2020/NG-LS: Danh sách sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button