Biểu Mẫu

Mẫu 09/2020/NG-LS: Danh sách theo dõi ủy thác tư pháp

Tải về Bản in

Mẫu 09/2020/NG-LS: Danh sách theo dõi ủy thác tư pháp là gì? Mẫu danh sách theo dõi ủy tác tư pháp gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 09/2020/NG-LS: Danh sách theo dõi ủy thác tư pháp là gì?

Mẫu 09/2020/NG-LS: Danh sách theo dõi ủy thác tư pháp là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách theo dõi ủy thác tư pháp. Mẫu nêu rõ thông tin thông tin ủy thác… Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020/TT-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu 09/2020/NG-LS: Danh sách theo dõi ủy thác tư pháp

Mẫu 09/2020/NG-LS

DANH SÁCH THEO DÕI ỦY THÁC TƯ PHÁP

Quyển số:…………………. Năm……….

STT

Ngày nhận ủy thác

Công văn (số điện, giấy tờ kèm theo)

Cơ quan yêu cầu ủy thác tư pháp

Tên CQĐD thực hiện

Tên cá nhân/ pháp nhân

Thời hạn ủy thác

Trích yếu nội dung

Xử lý1

Ghi chú

Mẫu 09/2020/NG-LS: Danh sách theo dõi ủy thác tư pháp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button