Biểu Mẫu

Mẫu 11-DS biên bản không tiến hành định giá được tài sản

Tải về

Mẫu 11-DS – Biên bản không tiến hành định giá được tài sản

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 11-DS – Biên bản không tiến hành định giá được tài sản mới nhất ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017. Đây là mẫu sử dụng phổ biến tại các tòa án nhân dân trong trường hợp tài sản không tiến hành định giá được. Mời các bạn tải về.

Nội dung cơ bản của biên bản không tiến hành định giá được tài sản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày ….. tháng …… năm………..

BIÊN BẢN
KHÔNG TIẾN HÀNH ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC TÀI SẢN

Hồi………giờ……….phút, ngày……..tháng…….. năm………, tại (1)……………………………………..

Hội đồng định giá theo Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá tài sản số…..ngày…….tháng…….năm……, gồm có:

1) Ông (Bà) ………………………………… chức vụ……………………………………..

Công tác tại …………………………………………………….là Chủ tịch Hội đồng.

2) Ông (Bà) ……………………………….. chức vụ…………………………………….

Công tác tại …………………………………………………..là thành viên Hội đồng.

3) Ông (Bà) ………………………………..chức vụ……………………………………..

Công tác tại …………………………………………………..là thành viên Hội đồng.

4) Ông (Bà) ………………………………….chức vụ……………………………………

Công tác tại …………………………………………………..là thành viên Hội đồng.

5) Ông (Bà) …………………………………..chức vụ…………………………………..

Công tác tại …………………………………………………..là thành viên Hội đồng.

Tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp trong vụ án về (2)…………………………………….

giữa:……………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên đơn:…………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

Bị đơn:……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

Người có quyền, nghĩa vụ liên quan:…………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Đại diện Ủy ban nhân dân ……………….ông (bà)……………………………. chức vụ……………………

Thư ký ghi biên bản: Ông (bà)…………………………..- Thư ký Tòa án…………………………………..

Hội đồng định giá đã không tiến hành định giá được các tài sản sau đây: (3)……………………………….

Lý do việc không tiến hành định giá được tài sản: (4)………………………………………………………………………

Ý kiến của các thành viên của Hội đồng định giá tài sản:…………………………………………………….

Ý kiến của đại diện Uỷ ban nhân dân xã nơi có tài sản định giá:…………………………………………..

Biên bản lập xong vào hồi …….. giờ……. phút cùng ngày và đã đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

ĐƯƠNG SỰ

(Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

((Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 11-DS:

(1) Ghi địa điểm nơi tiến hành định giá tài sản.

(2) Ghi loại tranh chấp của vụ việc có tài sản tiến hành định giá (ví dụ: tranh chấp quyền sử dụng đất).

(3) Ghi cụ thể từng loại tài sản cần được định giá.

(4) Ghi cụ thể về các hành vi cản trở việc tiến hành định giá tài sản.

Mẫu biên bản không tiến hành định giá được tài sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button