Biểu Mẫu

Mẫu bảng đánh giá nhà cung ứng

Mẫu bảng đánh giá, nhận xét nhà cung ứng là mẫu bảng được lập ra để đánh giá, nhận xét nhà cung ứng dịch vụ. Mẫu bảng đánh giá nêu rõ thông tin của nhà cung ứng, mặt hàng cung cấp, tiêu chí đánh giá, nội dung thu thập được về nhà cung ứng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng đánh giá, nhận xét nhà cung ứng tại đây.

  • Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa
  • Mẫu hợp đồng cung ứng lao động
  • Mẫu hợp đồng tuyển lao động

1. Mẫu bảng đánh giá, nhận xét nhà cung ứng số 1

Số:

Bạn đang xem: Mẫu bảng đánh giá nhà cung ứng

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP

Mã số: BM02/QT07

Tên nhà cung cấp:……………………..

Mặt hàng:………………….

Địa chỉ:………………….

STT

HẠNG MỤC ĐÁNH GIÁ

ĐIỂM

TỐI ĐA

ĐIỂM

ĐÁNH GIÁ

GHI CHÚ

1

Chất lượng sản phẩm

25

2

Giá cả

20

3

Phương thức giao hàng

15

4

Khả năng cung cấp

15

5

Phương thức thanh toán

15

6

Cung cách phục vụ khi có sự cố phát sinh

10

Tổng cộng

100

Kết luận:

Hạng:…….

  • Chọn
  • Không chọn
  • Chọn và các ghi chú

Ngày đánh giá: ………/….……/……….

2. Mẫu bảng đánh giá, nhận xét nhà cung ứng số 2

BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

Tên nhà cung ứng: ………………………………………………………………………………

Mặt hàng cung cấp: ……………………………………………………………………………..

Người liên lạc: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………… Điện thoại: …………………….. Fax: ………………….

STT

TIÊU THỨC ĐÁNH GIÁ

NỘI DUNG THU THẬP

ĐIỂM

TRỌNG SỐ

ĐIỂM*

HSỐ

1

Chất lượng sản phẩm

2

Thời gian giao hàng

3

Giá bán

4

Phương thức thanh toán

5

Phương thức giao hàng

6

Sự phản hồi đối với những sự cố phát sinh

7

Thời hạn đã giao dịch

8

Quy mô sản xuất

9

Số lượng hàgn hóa tối đa đáp ứng yêu cầu công ty

Tổng cộng

Điểm Trung bình = (Tổng điểm * hệ số ) / tổng hệ số =

Chọn …… Không chọn ……

……., ngày…tháng…năm….

Giám Đốc

Trưởng phòng

Người đánh giá

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button