Biểu Mẫu

Mẫu bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm

Tải về

Mẫu bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm

Mẫu bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm là mẫu bảng dùng để liệt kê định mức sử dụng văn phòng phẩm của các phòng ban trong doanh nghiệp sử dụng trong một năm. Mẫu bảng nêu rõ số lượng, tên loại văn phòng phẩm, thời gian sử dụng. Mẫu bảng còn nêu rõ định mức sử dụng của mỗi phòng ban và định mức chung do phòng hành chính quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm tại đây.

  Mẫu bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm

  Nội dung cơ bản của mẫu bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm như sau:

  Ngày………tháng……..năm 20…..

  BẢNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VĂN PHÒNG PHẨM

  STT

  Tên loại

  Đơn vị


  Số lượng

  Thời gian sử dụng

  Ghi chú

  ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG CỦA MỖI PHÒNG BAN

  1

  Đục lỗ

  Cái

  1

  2 năm

  2

  Bấm gim nhỏ

  Cái

  1

  2 năm

  3

  Gỡ gim

  Cái

  1

  2 năm

  4

  Kéo cắt giấy

  Cái

  1

  2 năm

  5

  Bìa Abba 7P

  Cái

  10

  1 năm

  6

  Bìa Abba 5P

  Cái

  10

  1 năm

  7

  Giấy vàng A4

  Ram

  2

  1 tháng

  8

  Giấy Notetick

  Xấp

  1

  1 tháng

  9

  Đinh bấm gim lớn

  Hộp

  1

  2 tháng

  10

  Đinh bấm gim nhỏ

  Hộp

  1

  1 tháng

  11

  Bìa cây

  Cái

  5

  1 tháng

  12

  Bìa sơ mi

  Cái

  5

  1 tháng

  13

  Kẹp bướm đen

  Hộp

  1

  1 tháng

  15

  Viết bi

  Cây

  5

  1 tháng

  16

  Viết da quang

  Cây

  1

  3 tháng

  17

  Viết bảng

  Cây

  1

  2 tháng

  18

  Viết xoá

  Cây

  1

  3 tháng

  19

  Bút kim

  Cây

  2

  3 tháng

  20

  Viết chì

  Cây

  1

  2 tháng

  21

  Băng keo 5P

  Cuộn

  1

  3 tháng

  22

  Giấy bìa màu

  Tờ

  10

  1 tháng

  23

  Hồ dán

  Ống

  1

  1 tháng

  24

  Ghim hình tam giác

  Hộp

  1

  1 tháng

  25

  Đĩa mềm vi tính

  Cái

  2

  1 tháng

  26

  Bìa trình ký

  Cái

  2

  1 năm

  27

  Sổ Name Card

  Cuốn

  2

  1 năm

  ĐỊNH MỨC CHUNG DO PHÒNG HCQT QUẢN LÝ

  stt

  Giấy trắng A3

  Ram

  1

  1 tháng

  2

  Giấy vàng A4

  Ram

  5

  1 tháng

  Dùng photo

  3

  Giấy trắng A4

  Ram

  3

  1 tháng

  4

  Mực con dấu

  Lọ

  1

  2 tháng

  4

  Mực máy Photo

  Ống

  1

  1 tháng

  6

  Bơm mực máy in

  Ống

  2

  1 tháng

  7

  Bì thư lớn

  Cái

  50

  1 tháng

  8

  Bì thư vừa

  Cái

  20

  1 tháng

  9

  Giấy giới thiệu

  Cuốn

  2

  1 tháng

  10

  Bì thư nhỏ

  Cái

  30

  1 tháng

  11

  Giấy Fax

  Ống

  10

  1 tháng

  12

  Photo bản vẽ

  Bản

  Theo N/c

  Tổng cộng

  Người đề nghị

  Trưởng phòng HC

  Giám đốc

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button