Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo kết quả cho vay ưu đãi từ quỹ quốc gia về việc làm

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo kết quả cho vay ưu đãi từ quỹ quốc gia về việc làm là gì? Mẫu báo cáo kết quả cho vay gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả cho vay ưu đãi từ quỹ quốc gia về việc làm là gì?

Mẫu báo cáo kết quả cho vay ưu đãi từ quỹ quốc gia về việc làm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả cho vay ưu đãi từ quỹ quốc gia. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội.

2. Mẫu báo cáo kết quả cho vay ưu đãi từ quỹ quốc gia về việc làm

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ………….

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

(Từ 01/01/……….. đến …/…/………)

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố …………….

Đơn vị: triệu đồng, người

STT

Quận, huyện, thị xã, thành phố

Doanh số cho vay

Số vốn tồn đọng

Số người lao động được vay ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài

Tổng số

Lao động nữ

Thuộc hộ cận nghèo

Thân nhân người có công với cách mạng

Quốc gia/vùng lãnh thổ đi làm việc theo hợp đồng

Nhật Bản

Đài Loan

Hàn Quốc

Khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

TỔNG CỘNG

X

X

X

X

X

X

…, ngày … tháng … năm …..
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo kết quả cho vay ưu đãi từ quỹ quốc gia về việc làm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button