Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo kết quả công việc được lập để báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý hoặc năm, kèm theo bản mẫu báo cáo chi tiết cụ thể cho từng bộ phận. Nội dung bản báo cáo công việc bao gồm các thông tin chi tiết về công việc, kết quả và sản phẩm cũng như đánh giá của bộ phận phụ trách công việc, hướng giải quyết cho những công việc chưa làm được…… Mời các bạn cùng xem và tải về bản báo cáo kết quả công việc tại đây.

  I. Các loại báo cáo công việc

  1. Mẫu báo cáo công việc năm

  CÔNG TY……..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————

  ………, ngày ….tháng …..năm …

  BÁO CÁO TỔNG KẾT

  CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN NĂM ……….

  Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………….

  Phòng/ban:……………………………………………………………………………………………………………

  Nhiệm vụ được giao: …………………………………………………………………………………………….

  Tình hình thực hiện công việc của tôi trong năm …………………………………….. như sau:

  1. Tự đánh giá thái độ đối với công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp, với cấp trên:
  ……………………………………….

  2. Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao: (Nêu rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được):
  ……………………………………..

  3. Nêu rõ sáng kiến cải tiến, những ý kiến đóng góp có giá trị:
  ……………………………………….

  4. Đề xuất mong muốn của bản thân:
  ……………………………………………

  Ý kiến đóng góp của Trưởng phòng

  Người báo cáo

  2. Mẫu báo cáo công việc theo tháng

  CÔNG TY……..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————

  …., ngày …tháng ….năm …

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG

  Từ ngày: …/…/2017 Đến ngày: …/…/2017

  Họ và tên:…………………………………………….……. Bộ phận:……………………………

  Stt

  Nội dung công việc cụ thể đã thực hiện

  Khối lượng

  Tự đánh giá

  Ý kiến trưởng BP

  Mức độ % hoàn thành

  Mức độ % chất lượng

  Mức độ % hoàn thành

  Mức độ % chất lượng

  Đề xuất, Kiến nghị, Góp ý của người báo cáo về công việc muốn làm, công cụ, phương tiện và môi trường làm việc:

  ………………………….
  …………………………

  Đánh giá, góp ý của trưởng bộ phận cho người báo cáo về thái độ, trách nhiệm, phương pháp, kỹ năng làm việc:

  ……………………………
  …………………………..

  PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

  NGƯỜI BÁO CÁO

  3. Mẫu báo cáo công việc theo ngày


  Mẫu báo cáo kết quả công việc mới nhất

  Nội dung cụ thể của Mẫu báo cáo kết quả công việc được trình bày cụ thể dưới đây:

  TÊN CÔNG TY

  ————–

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————-

  ………, ngày ….tháng …..năm …..

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

  Họ và tên:……………………………Chức vụ: …………………..Bộ phận công tác:………………………

  Thời gian thực hiện: ……………………………Tháng:……Năm:………

  TT

  NGÀY

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM
  (NẾU CÓ)

  ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

  1

  01/10/20…

  2

  3

  4

  5

  6

  Ghi chú: File mẫu báo cáo đã gửi vào email của các bộ phận.

  PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

  NGƯỜI BÁO CÁO

  4. Mẫu báo cáo công việc theo tuần

  CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ……………., ngày……..tháng………năm……….

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

  TUẦN …..

  Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

  Bộ phận công tác: ………………………………………………………………………………………

  TT Tên công việc Thời gian làm việc Kết quả làm được Chưa làm được Hướng giải quyết
  1
  2
  3
  4

  Ghi chú: Nội dung ghi cụ thể, chi tiết

  NGƯỜI BÁO CÁO

  II. Cách viết mẫu văn bản báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng

  Mẫu văn bản báo cáo công việc không chỉ giúp bạn quản lý công việc tốt hơn, nhìn nhận được những công việc đã thực hiện hay những công việc chưa đạt được và có những thay đổi hợp lý nhất. Báo cáo công việc còn giúp người quản lý thấy được hiệu suất công việc của cá nhân hay tổ, phòng do đó trong báo cáo công việc cần có chi tiết các thông tin cần thiết, trình bày ngắn gọn nhưng rõ ràng và dễ hiểu. Dưới đây là cách viết văn bản báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần hay báo cáo năm.

  1. Cách viết mẫu văn bản báo cáo công việc hàng ngày

  Biểu mẫu báo cáo công việc ngày bao gồm những việc chi tiết đã thực hiện trong ngày, kèm theo là những mô tả cũng như đánh giá góp ý của cá nhân.

  Dựa vào báo cáo công việc mỗi ngày người quản lý có thể biết đánh giá và theo dõi được quá trình và tiến độ và có những điều chỉnh hợp lý để kế hoạch đạt kế quả tốt. Báo cáo công việc hàng ngày có thể được viết bằng excel hoặc word sao cho nêu rõ được nội dung báo cáo.

  Bố cục của mẫu báo cáo ngày

  • ​Tên công ty, tố chức cá nhân đang làm việc
  • Tên nhân viên, chức vụ, phòng ban đang làm việc
  • Ngày thực hiện
  • Nội dung các việc đã được xử lý
  • Ý kiến, thắc mắc, góp ý
  • Một số thông tin khác như: Tên dự án, thuộc chiến dịch nào, giai đoạn dự án…

  2. Cách viết mẫu văn bản báo cáo tuần chuẩn

  Mẫu báo cáo tuần cần có những nội dung sau:

  • Tên công ty, tố chức cá nhân đang làm việc
  • Tên người báo cáo, phòng ban
  • Nội dung thực hiện của cá nhân và thành viên khác trong tổ
  • Kết quả thực hiện trong tuần
  • Một số ý kiến đề xuất, góp ý hoặc khó khăn

  3. Cách viết văn bản báo cáo tổng kết năm

  Mẫu báo cáo công việc cuối năm là báo cáo quan trọng, tổng kết lại một năm làm việc của tất cả thành viên trong công ty cũng như những kết quả đã đạt được, người làm cần báo cáo cần nhìn lại các công việc đã làm, các kế hoạch đã triển khai, những thành công hoặc cả những việc chưa được thực hiện hay làm chưa tốt.

  Dựa vào báo cáo cuối năm công ty sẽ có những đánh giá cá nhân, phòng ban, tổ có thành tích tốt và có cơ chế khen thưởng xứng đáng do đó người làm báo cáo cần tỉ mỉ và khéo léo.

  Những thông tin cần thiết trong văn bản báo cáo tổng kết năm

  • Tên công ty..
  • Tên người báo cáo, phòng ban, tổ.
  • Những nhiệm vụ đã hoàn thành xong cần ghi rõ đã đạt được thành tựu gì và chưa thực hiện được những điều kiện gì như kế hoạch.
  • Chi tiết các việc quan trọng đã xử lý và có kết quả trong năm.
  • Nhận xét của bản thân

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button