Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo sử dụng thuốc thử hóa chất

Tải về

Mẫu báo cáo sử dụng thuốc thử hóa chất

Mẫu báo cáo sử dụng thuốc thử hóa chất là mẫu báo cáo được lập ra khi các cơ sở y tế muốn báo cáo về việc sử dụng thuốc thử hóa chất của cơ sở mình, qua đó có thể thấy số lượng thuốc mà cơ sở y tế đã dùng và số thuốc còn lại. Mẫu báo cáo được ban hành kèm theo Thông tư 33/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu báo cáo sử dụng thuốc thử hóa chất tại đây.

Danh mục hóa chất tạm thời phải xây dựng phiếu an toàn hóa chất

Mẫu Bản khai báo hóa chất nguy hiểm của doanh nghiệp

Mẫu Phiếu an toàn hóa chất

Mẫu báo cáo sử dụng thuốc thử hóa chất

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo sử dụng thuốc thử hóa chất như sau:

Mẫu 3 – PHỤ LỤC II

BÁO CÁO SỬ DỤNG THUỐC THỬ/HÓA CHẤT

Bộ Y tế (Sở y tế):………..

BV:………………………….

Tháng……../……. MS:………….
Số:…………..
Số TT Tên thuốc thử/ hóa chất nước sản xuất Đơn vị Số lượng sử dụng Số lượng còn
1 2 3 4 5 6
Cộng khoản:

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

Họ tên……………….

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Họ tên……………….

TRƯỞNG KHOA VI SINH

Họ tên………………..

Ngày…tháng…năm….

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên………………..

Hướng dẫn: Khoa vi sinh và phòng Tài chính – Kế toán phối hợp làm báo cáo theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button