Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận

Tải về

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận là mẫu bản báo cáo về thành tích cá nhân trong quá trình tham gia công tác mặt trận tại ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam. Mẫu nêu rõ thông tin lý lịch của cá nhân, những thành tích đạt được của đơn vị, của cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận tại đây.

  1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận là gì?

  Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận là mẫu được lập ra để nêu lên những thành tích của cá nhân trong phong trào đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, xã hội từ đó đưa ra phương hướng nhiệm vụ phấn đấu trong năm tới. Đây là mẫu thường được cá nhân lập ra vào dịp cuối năm để gửi lên cấp trên, từ đó xét duyệt những cá nhân có thành tích tốt để khen thưởng và động viên kịp thời.

  2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận số 1

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

  ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQVN TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

  “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”

  1. Họ và tên: Nam, (nữ):

  – Dân tộc:

  – Ngày tháng năm sinh:

  – Chức vụ và nơi công tác hiện nay:

  2. Tóm tắt quá trình tham gia công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

  * Tổng số thời gian là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp:

  * Tổng số thời gian công tác chuyên trách Mặt trận các cấp:

  3. Đã được MTTQVN khen thưởng (kể từ cấp tỉnh trở lên)

  Năm khen

  Tỉnh hoặc Trung ương khen

  Hình thức khen

  Thành tích được khen

  4. Tóm tắt thành tích tham gia công tác cách mạng, nhất là công lao đóng góp cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc và công tác Mặt trận:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Xác nhận của cấp ủy Đảng

  Xác nhận của

  UBMTTQ tỉnh……..

  ………, ngày tháng năm ……

  Người khai

  3. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận số 2

  UBMTTQVN XÃ …………….
  BCTMT THÔN ………………
  ———
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ———–
  ………, ngày…….tháng…….năm……

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

  I- Sơ lược lý lịch:

  – Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………

  – Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………

  – Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………….

  – Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………..

  – Chức vụ hiện nay: …………………………………………………………………………………..

  II- Thành tích đạt được:

  1- Sơ lược thành tích của đơn vị:

  a) Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới.

  – Trong 5 năm qua thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và các kế hoạch của HĐND, UBND xã và của Chi bộ về phát triển kinh tế xã hội, Ban công tác MT KDC đã cụ thể thành các chỉ tiêu nội dung phù hợp với tình hình để ký cam kết và tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện. Chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi.

  * Về trồng trọt

  • Tổng diện tích lúa cả năm 10 ha, tăng so với các năm 03 ha, riêng năm …….. tăng đến 6,5 ha. Năng suất bình quân 55 tạ/ha/ năm. Tăng so với các năm trước 10 tạ/ha
  • Thực hiện đề án nâng cao hiệu quả vùng lạc của Huyện, đồng thời thôn áp dụng Công nghệ sinh học vào sản xuất được Huyện và Tỉnh chọn làm điểm nên diện tích đất trồng Lạc đến nay có 18,5 ha năng suất bình quân 20 tạ/ha tăng so với các năm trước 5 tạ/ha. Đặc biệt hai năm ….,….. gieo trồng 5 ha Lạc có phủ bạt nilong cho năng suất cao 28 tạ/ha tăng so với năng suất lạc thường 8 tạ/ha. Phát huy nguồn nước từ …………… năm ………. gieo trồng 4,5 ha Lạc trái vụ để chủ động nguồn giống cho vụ mùa sau
  • Cây Cao su hiện có 20 ha đang đi vào chăm sóc năm thứ 4 phát triển tốt
  • Là một thôn áp dụng Công nghệ sinh học lại có thêm lợi thế bải bồi ven sông nên bà con đầu tư phát triển các loại rau màu cho năng suất rất cao. Đặc biệt như cây mướp Khến, đậu Cô ve… bà con đã chuyển dịch bố trí hợp lí cơ cấu đúng thời vụ, phù hợp với chất đất mang lại thu nhập bình quân 2,5 – 3 triệu đồng/sào. Có nhiều hộ trồng 5 – 7 sào/vụ
  • Rau ăn lá như cải các loại… bà con đã gieo trồng trên 2 ha/năm, được sở Khoa học công nghệ chứng nhận là rau an toàn và đã được công ty thương mại ………… kháo sát đặt hàng thu mua (Cả Mướp và rau các loại)

  * Về lâm nghiệp: Đã ổn định diện tích, đi vào chăm sóc 80 ha rừng của dự án Việt – Đức, nhờ vào phát triển trồng rừng nên có nhiều hộ có thu nhập khá, đã tu sữa nhà cửa khang trang sạch đẹp, mua sắm các phương tiện sinh hoạt đắt tiền.

  * Về chăn nuôi:

  • Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về cải tạo và phát triển chăn nuôi bò, vừa qua BMT đã vận động bà con thay đổi đàn bò cỏ địa phương bằng bò lai có năng suất cao, đến nay tổng đàn Bò có 145 con vượt so năm trước 38 con, trong đó bò lai có 32 con. Tỉ lệ tiêm phòng hàng năm đạt 80%.
  • Năm ……… trồng 2,5 ha cỏ các loại, năm ….. đã mở rộng diện tích trồng cỏ lên đến 5 ha. Đặc biệt trong năm …….thành lập được một Câu lạc bộ chăn nuôi Bò gồm 30 hộ, nhờ sự quan tâm của Phòng Nông Nghiệp Huyện và sự kết hợp giúp đỡ về kỉ thuật của trường Đại học Nông Nghiệp 2 – Huế, hướng dẫn có 21 hộ nuôi 29 con bò vỗ béo trong thời gian 3 tháng, tăng bình quân 30kg/con/tháng. Đây là một mô hình đem lại kết quả tốt cần nhân rộng
  • Các ngành nghề dịch vụ như: Nề, Mộc, rèn, thợ may, vận chuyển, dịch vụ buôn bán nhỏ trên địa bàn khu dân cư từng bước được phát triển, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình.
  • Thực hiện chủ trương xoá đói giảm nghèo, bà con nhân dân trong thôn đã đoàn kết quyên góp tiền để giúp đỡ khi có người bị tai nạn rủi ro đau ốm. Các tổ chức đoàn thể đã xây dựng nguồn quỹ để giúp nhau phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo.
  • Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống của bà con trong thôn từng bước được ổn định, thu nhập bình quân đầu người hiện nay ước đạt 13 triệu đồng/khẩu/năm, so năm 2012 là 11 triệu đồng/khẩu/năm, so năm 2009 là 8 triệu đồng/khẩu/năm. Hộ làm ăn khá ngày càng tăng, hộ nghèo năm 2013 giảm còn 10,8%. So năm 2012 = 12,6%, năm 2009 = 23%

  b) Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình:

  • Ban công tác Mặt trận khu dân cư hàng năm đã tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, tuyên dương gia đình văn hoá trong dịp Ngày hội đại đoàn kết 18/11, đồng thời thường xuyên truyên truyền vận động bà con tích cực thực hiện nên chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa được nâng cao. Qua bình xét chất lượng hàng năm đạt trên 85% hộ đạt gia đình văn hoá. Phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân ở khu dân cư tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hoá cộng đồng, các công trình phục vụ sản xuất với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Bê tông hóa 350m kênh mương thủy lợi, 750m giao thông nội đồng, bà con đã hiến 1830m2 và trên 200 công lao động.
  • Thực hiện tốt nếp sống văn hoá văn minh trong đám cưới, đám tang và trong các lễ hội theo chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và Quyết định số 81 của UBND tỉnh …………… Văn hóa tâm linh luôn được tôn trọng và quan tâm, thôn đã quy hoạch 3,5 ha nghĩa địa nhân dân để an táng người qua đời. Quan hệ xóm làng gần gủi thân thiết; giao tiếp ứng xử với nhau trong cộng đồng dân cư hòa nhã, cởi mở; tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt hơn; con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ; đặc biệt là có nét đẹp truyền thống khi trong thôn có tang gia, tai nạn rủi ro bà con đã đóng góp ngày công củng như tiền của để ủng hộ động viên giúp đỡ.
  • Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao luôn được tổ chức sôi nổi ở khu dân cư, tham gia Đại hội thể dục thể thao do Xã tổ chức đạt được nhiều giải thưởng đáng khích lệ, các trò chơi dân gian truyền thống được duy trì và tổ chức vào các dịp lễ hội. Cuối năm …. và năm ….. bà con nhân dân ở khu dân cư đã hưởng ứng tích cực cuộc thi tìm hiểu truyền thống cách mạng của quê hương ……., hội thi đàn và hát dân ca, tổ chức tọa đàm gặp mặt thân mật nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Cam Lộ và 20 năm ngày huyện nhà lập lại. Ngoài ra khu dân cư còn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ đón xuân nhân dịp tết cổ truyền và những ngày lễ lớn của quê hương đất nước, mang ý nghĩa thiết thực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ và nhân dân.
  • Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hoá giáo dục được phát động sâu rộng trong địa bàn dân cư. Trẻ đúng tuổi đi học được đưa đến trường. Hội khuyến học thôn và các ban khuyến học dòng họ duy trì hoạt động có hiệu quả. Các mô hình “Gia đình hiếu học” được phát triển và nhân rộng. Quỹ khuyến học hàng năm có từ 2,5 – 3 triệu đồng, số tiền này là do bà con trong thôn tự nguyện đóng góp. Nhờ có sự cổ vũ động viên trong việc học tập nên các cháu tiến bộ vượt khó vươn lên rõ rệt
  • Công tác dân số KHHGĐ thường xuyên được vận động, trẻ em trong độ tuổi đều được tiêm chủng đủ các mũi vắc xin phòng dịch, công tác khám sức khỏe cho nhân dân được duy trì, đặc biệt là chị em phụ nữ và hội người cao tuổi.

  Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin của mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button