Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu của Sở Công thương

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu của Sở Công thương là gì? Mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu của Sở Công thương là gì?

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu của Sở Công thương là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh rượu của Sở Công thương. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mẫu được ban hành theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu của Sở Công thương

SỞ CÔNG THƯƠNG….
(Tỉnh, thành phố)…..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…

….., ngày ….. tháng ….. năm ……

BÁO CÁO
Tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh năm……..

Kính gửi: Bộ Công Thương.

1.Tình hình sản xuất rượu thủ công

STT

Loại hình sản xuất

Tổng số cơ sở có giấy phép hoặc đăng ký sản xuất

Tổng sản lượng rượu sản xuất (lít)

1

Sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

2

Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2. Tình hình sản xuất rượu công nghiệp

STT

Tên thương nhân

Địa chỉ trụ sở chính

Điện thoại

Giấy phép số

Ngày Cấp

Chủng loại rượu

Công suất thiết kế (lít/năm)

Sản lượng sản xuất (lít)

Sản lượng tiêu thụ (lít)

Vốn đầu tư mở rộng (nghìn đồng)

1

2

TỔNG CỘNG

3. Tình hình bán buôn rượu

STT

Tên thương nhân

Địa chỉ trụ sở chính

Điện thoại

Giấy phép số

Ngày cấp

Mua trong năm

Bán trong năm

Số lượng (lít)

Tổng trị giá (nghìn đồng)

Số lượng (lít)

Tổng trị giá (nghìn đồng)

1

2

TỔNG CỘNG

4. Tình hình bán lẻ rượu

STT

Tên thương nhân

Địa chỉ trụ sở chính

Điện thoại

Giấy phép số

Ngày Cấp

Mua trong năm

Bán trong năm

Số lượng (lít)

Tổng trị giá (nghìn đồng)

Số lượng (lít)

Tổng trị giá (nghìn đồng)

1

2

….

TỔNG CỘNG

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu của Sở Công thương

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button