Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn

Tải về

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn là gì? Mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn là gì?

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo có về tình hình sản xuất kinh doanh rượu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin sản xuất kinh doanh rượu… Mẫu được ban hành theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn

PHÒNG KINH TẾ/KINH TẾ
VÀ HẠ TẦNG……
(Quận, huyện, thành phố)….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …

….., ngày ….. tháng ….. năm ……

BÁO CÁO
Tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn năm……

Kính gửi: Sở Công Thương…………

1.Tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

STT

Tên tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công

Địa chỉ

Điện thoại

Loại rượu đăng ký sản xuất

Sản lượng rượu đăng ký sản xuất (lít)

Tên cơ sở mua rượu để chế biến lại

1

2

TỔNG CỘNG

2. Tình hình sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

STT

Tên thương nhân

Địa chỉ trụ sở chính

Điện thoại

Giấy phép sản xuất số

Ngày cấp

Chủng loại rượu

Sản lượng sản xuất (lít)

Sản lượng tiêu thụ (lít)

1

2

….

TỔNG CỘNG

3. Tình hình bán lẻ rượu

STT

Tên thương nhân

Địa chỉ trụ sở chính

Điện thoại

Giấy phép số

Ngày cấp

Mua trong năm

Bán trong năm

Số lượng (lít)

Tổng trị giá (nghìn đồng)

Số lượng (lít)

Tổng trị giá (nghìn đồng)

1

2

….

TỔNG CỘNG

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button