Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ

Tải về

Mẫu bảng báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ

Mẫu báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ là mẫu bảng báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình tăng giảm dụng cụ của đơn vị. Mẫu bản báo cáo nêu rõ thông tin của đơn vị, thời gian báo cáo, nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ tại đây.

Mẫu báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ như sau:

Bộ, Sở: ……….
Đơn vị: …………

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM DỤNG CỤ

Từ ngày:……………….Đến ngày:…………….

Phòng ban:…………………………………………………………..

Nhóm dụng cụ:…………………………………………………….

STT

Công cụ, dụng cụ

Đầu kỳ

Ghi tăng trong kỳ

Ghi giảm trong kỳ

Cuối kỳ

Tên

Đơn vị

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Cộng:

…………., ngày…tháng…năm…

Người ghi sổ

(Chữ ký, họ tên)

Phụ trách kế toán

(Chữ ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Note: Group by Department, nhóm công cụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button