Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo tình hình vay trả nợ khoản vay ứng vốn từ quỹ tích lũy trả nợ, ngân sách nhà nước

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo tình hình vay trả nợ khoản vay ứng vốn từ quỹ tích lũy trả nợ, ngân sách nhà nước là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình vay trả nợ khoản vay ứng vốn từ quỹ tích lũy trả nợ, ngân sách nhà nước là gì?

Mẫu báo cáo tình hình vay trả nợ khoản vay ứng vốn từ quỹ tích lũy trả nợ, ngân sách nhà nước là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình vay trả nợ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 58/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu báo cáo tình hình vay trả nợ khoản vay ứng vốn từ quỹ tích lũy trả nợ, ngân sách nhà nước

Đối tượng được bảo lãnh:

Dự án:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY TRẢ NỢ KHOẢN VAY ỨNG VỐN
TỪ QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Kỳ 6 tháng (Tháng…/Năm …)

STT

Hợp đồng vay Quỹ tích lũy/ NSNN (*)

Trị giá vay

Đồng tiền

Thời gian vay (năm)

Dư nợ đầu kỳ

Trả nợ

Lãi suất (cố định/thả nổi (**)

Dư nợ cuối kỳ

Dư nợ lũy kế

Ngày

Gốc

Lãi

Từ…

đến…

Lãi suất

1

2

3

4

5

6

Tổng

Ghi chú: Khoản thanh toán nào được gốc hóa

(*) Trường hợp một Dự án có nhiều Hợp đồng vay Quỹ Tích lũy trả nợ/NSNN

(**) Trường hợp lãi suất khoản vay là lãi suất thả nổi, đề nghị cung cấp thêm thông tin về lãi suất lề và mức lãi suất thả nổi (%) áp dụng trong kỳ.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký và ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày (lập báo cáo)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình vay trả nợ khoản vay ứng vốn từ quỹ tích lũy trả nợ, ngân sách nhà nước

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button