Biểu Mẫu

Mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh

Tải về

share-data.top.vn xin giới thiệu mẫu Báo giá sản phẩm, dịch vụ bằng tiếng Anh nhằm cung cấp cho các đối tượng khách hàng trong và ngoài nước muốn có nhu cầu về thông tin sản phẩm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng Tiếng Anh tại đây.

1. Định nghĩa mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh là gì?

Mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh là mẫu bảng báo giá được lập ra để ghi chép về việc báo giá các sản phẩm, dịch vụ. Mẫu bảng báo giá nêu rõ thông tin sản phẩm, giá thành của sản phầm…

  2. Mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh

  Nội dung cơ bản của mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh như sau:

  Work Order/Request for Quote

  Overview

  Customer Name _____________________________________________________________

  Customer Address ___________________________________________________________

  Contact Person __________________________ Mobi _______________________________

  Project Description ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Specific Instructions

  Materials and Quantities to Be Used

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  Additional Outside Services Required

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Comments

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Sample of Design or Sketch of Design:

  Pricing _____________________________________________________________________

  Submitted by ______________________________________Date______________________

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button