Biểu Mẫu

Mẫu C1-07a/NS: Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước, hoàn trả ngân sách nhà nước

Tải về

Mẫu C1-07a/NS – Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.. Mời các bạn tham khảo và tải về.

  1. Mẫu C1-07a/NS kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

  CƠ QUAN THU

  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN, HOÀN TRẢ NSNN

  Điều chỉnh thu NSNN □ Điều chỉnh hoàn trả NSNN □

  Mẫu số C1-07a/NS
  (Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
  Số: ……..…..

  Kính gửi: Kho bạc Nhà nước: ……………….……………….. Tỉnh, TP: ……………………………..

  THÔNG TIN Đ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

  Cơ quan đề nghị điều chỉnh: ………………………. Mã cơ quan thu ………………………….

  Địa chỉ:. …………………………………………………. Xã ………………….. Quận/Huyện …………………..…. Tỉnh, TP ………………………………..

  Do việc lập thông tin thu NSNN hoặc hoàn trả NSNN chưa chính xác, nay đề nghị KBNN ………………. điều chỉnh lại như sau:

  GNT/Lệnh hoàn trả

  Mã số thuế

  Lý do điều chỉnh

  Thông tin chứng từ nộp NSNN/Lệnh hoàn trả

  Đề nghị điều chỉnh

  Số

  Ngày

  Mã TK
  KT

  Mã ND
  KT

  Mã CQ thu

  Mã ĐBHC

  Mã chư
  ơng

  Kỳ thuế

  Số tiền

  Mã TK
  KT

  Mã ND
  KT

  Mã CQ thu

  Mã ĐBHC

  Mã chương

  Kỳ thuế

  Số tiền

  Tổng cộng

  Tổng cộng

  Các thông tin khác đề nghị điều chnh:

  – …

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC
  Ngày … tháng … năm ..……

  CƠ QUAN THU
  Ngày … tháng … năm …..

  KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  NGƯỜI LẬP
  (Ký, ghi họ tên)

  THỦ TRƯỞNG
  (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

  2. Mẫu C1-07a/NS kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  Nội dung cơ bản của giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước như sau:

  CƠ QUAN THU

  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN

  Kính gửi Kho bạc Nhà nước:…………………………………Tỉnh, TP:………………………………………..

  THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

  Cơ quan đề nghị điều chỉnh:…………………………….Mã cơ quan thu……………………………………

  Địa chỉ:…………………………………….Xã Quận/Huyện……………………..Tỉnh, TP……………………….

  Hình thức nộp tiền: nộp tiền mặt tại KBNN…………..nộp tiền mặt tại ngân hàng……………………nộp bằng chuyển khoản tại KBNN…………………………nộp bằng chuyển khoản tại NH…………………………..

  Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị KBNN……………………………………………..

  GNT

  Mã số ĐT nộp thuế

  Lý do điều chỉnh

  Thông tin đã hạch toán

  Đề nghị điều chỉnh

  Số

  Ngày

  Mã TKKT

  Mã NDKT

  CQ thu

  Mã chương

  Kỳ thuế

  Số tiền

  Mã TKKT

  Mã NDKT

  CQ thu

  Mã chương

  Kỳ thuế

  Số tiền

  Tổng cộng

  Tổng cộng

  Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:

  – …

  3. Hướng dẫn ghi giấy điều chỉnh thu ngân sách nhà nước

  Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước là một mẫu văn bản chứa không quá nhiều nội dung. Nếu như bạn chưa quen ghi mẫu văn bản này thì hãy xem hướng dẫn cách ghi các mục trong bảng điều chỉnh dưới đây:

  • GNT/Lệnh hoàn trả (số, ngày): Ghi số hiệu giấy nộp tiền điều chỉnh vào ô “Số” và ngày ký vào ô “ngày”
  • Mã số thuế : Điền mã số thuế của công ty bạn.
  • Lý do điều chỉnh: Ghi rõ nội lý do đề nghị điều chỉnh. Ví dụ: Điều chỉnh mã NDKT.
  • Mã TKKT: Nếu không biết mã TK, bạn có thể liên hệ với cơ quan thuế để tra cứu.
  • Mã NDKT: Bạn có thể lấy mã này trong giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc tra cứu trong thông tư 324/2016/TT-BTC.
  • Mã CQ thu : Là mã số của cơ quan thu ngân sách, nếu chưa biết bạn có thể liên hệ cơ quan thuế bạn đã nộp thuế.
  • Mã chương: Bạn có thể lấy mã này trong giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc tra cứu trong thông tư 324/2016/TT-BTC.
  • Kỳ thuế: Là kỳ thuế mà kế toán đã kê khai.
  • Số tiền: Có 2 cột “số tiền” tương ứng với số tiền thuế đã nộp và muốn điều chỉnh. Lưu ý rằng, số tiền ở hai cột này phải bằng nhau.

  Tải các biểu mẫu kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button