Biểu Mẫu

Mẫu chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

Tải về Bản in

Mẫu chứng chỉ về đào tạo đấu thầu cơ bản

Mẫu chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản là mẫu chứng chỉ được lập ra để chứng nhận về đào tạo đấu thầu cơ bản. Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

  MẪU CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU1

  a) Mặt trong:

  [GHI TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)]

  [GHI TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO]

  Ảnh 3×4 của người được cấp chứng chỉ

  (Dấu nổi

  của cơ sở đào tạo)

  Số: ___/___

  _________2

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——

  CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN
  ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  Chứng nhận: Ông (Bà)_____________________

  Ngày sinh: _________Quê quán:_____________

  Số CMND/thẻ căn cước/Số hộ chiếu:__________

  Đã hoàn thành

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN

  Thời gian tổ chức:_________________________

  Kết quả xếp loại: _________________________

  ___, ngày__tháng __ năm __

  THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

  [Ký, họ tên và đóng dấu]

  b) Mặt ngoài:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——–

  CHỨNG CHỈ
  ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN

  Ghi chú:

  1. Kích thước chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản: 14,8 cm x 21 cm.

  2. Ghi: “cấp lần đầu ngày….tháng…. năm…” trong trường hợp cấp chứng chỉ lần đầu. Ghi: “cấp lần đầu ngày….tháng….năm…., cấp lần thứ hai ngày…tháng…năm….” trong trường hợp cấp lại chứng chỉ ở dưới dòng ghi số, ký hiệu của chứng chỉ.

  Mẫu chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button