Biểu Mẫu

Mẫu chương trình thử việc

Tải về

Mẫu chương trình thử việc

Mẫu chương trình thử việc là mẫu chương trình được cơ sở doanh nghiệp lập ra để lên chương trình cho nhân viên thử việc. Mẫu chương trình thử việc nêu rõ thông tin của người thử việc, người quản lý, danh mục công việc đảm nhiệm trong thời gian thử việc, bài thu hoạch qua quá trình thử việc, những yêu cầu khác trong thời gian thử việc…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu chương trình thử việc tại đây.

Hợp đồng thử việc

Mẫu biên bản thỏa thuận thử việc

Báo cáo kết quả thử việc

Mẫu chương trình thử việc

Nội dung cơ bản của mẫu chương trình thử việc như sau:

CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC

Họ tên: ………………………………………………………………

Bộ phận: …………………………………………………….

Chức vụ: ……………………….. ………………..

Thời gian thử việc: từ ngày …..………đến ngày……….

Người Quản lý trực tiếp: ………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………..

A. YÊU CẦU.

1. Danh mục công việc đảm nhiệm trong thời gian thử việc.

STT

CÔNG VIỆC

TRÁCH NHIỆM

TỈ TRỌNG (%)

KẾT QUẢ

CẦN ĐẠT ĐƯỢC

2. Bài thu họach (Yêu cầu viết bài thu họach nhỏ liên quan đến chuyên môn đảm nhiệm).

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Những yêu cầu khác trong thời gian thử việc.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

B. XÁC NHẬN:

Phòng TC-HC-NS

…….., ngày…tháng….năm….

Cấp Chủ quản trực tiếp đưa ra Chương trình thử việc

…….., ngày…tháng….năm….

Ứng viên thử việc chấp nhận thực hiện chương trình

…….., ngày…tháng….năm….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button