Biểu Mẫu

Mẫu chương trình thực tập

Tải về

Mẫu chương trình thực tập

Mẫu chương trình thực tập là mẫu chương trình của các cơ sở doanh nghiệp lập ra dành cho sinh viên thực tập tại cơ sở doanh nghiệp. Mẫu chương trình bao gồm họp giới thiệu sinh viên thực tập, học nội quy và quy chế của doanh nghiệp, chương trình thực tập chi tiết của sinh viên, thời gian hoàn thành đề tài…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu chương trình thực tập tại đây.

Mẫu giấy xác nhận thực tập

Mẫu lời cảm ơn dùng trong báo cáo thực tập tốt nghiệp

Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập

Mẫu chương trình thực tập

Nội dung cơ bản của mẫu chương trình thực tập như sau:

…………., ngày……tháng…….năm…..

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

1. Họp giới thiệu

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Học nội quy, quy chế

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3. Chương trình chi tiết

Stt Nội dung công việc Thời gian Người hướng dẫn

4. Thời gian hoàn thành đề tài:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh viên thực tập

Chủ quản

Phòng TC-HC-NS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button