Biểu Mẫu

Mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định

Tải về

Mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định

Mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định là mẫu bản đăng ký được các doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký về việc mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định. Mẫu bản đăng ký nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, tuyến vận tải mà doanh nghiệp muốn mở… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định tại đây.

Đơn đề nghị công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa

Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định

Nội dung cơ bản của mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP:…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

Số:……/……..

………….., ngày….tháng….năm…..

ĐĂNG KÝ MỞ TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH BẰNG XE ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: ………………….đi………..và ngược lại

Bến đi: …………Bến đến: ………….. Cự ly vận chuyển: ………..km

Kính gửi:………………………………………………….(1)

1. Tên doanh nghiệp vận tải: ………………………………………………………………………….

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………………………….

3. Trụ sở doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………

4. Số điện thoại (Fax):…………………………………………………………………………………..

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……….. do……….cấp ngày ….tháng…. năm ….

6. Doanh nghiệp đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định như sau:

– Tên tuyến:………………………..đi…………….và ngược lại

– Bến đi: Bến xe………………..(thuộc tỉnh:……………….)

– Bến đến: Bến xe………………(thuộc tỉnh:……………..)

– Cự ly vận chuyển: …………………km

– Mã số tuyến:…………………………………………………………………………………………

– Các điểm dừng xe đón trả khách dọc đường:………………………………………………..

– Số chuyến đăng ký khai thác thử: ……………… /ngày (tuần/tháng).

– Giá vé:…………………………………………. đ

– Các dịch vụ phục vụ:………………………………………………………………………………

– Danh sách xe đăng ký chạy thử: Gồm ……………chiếc, cụ thể như sau:

TT Biển số xe Loại xe Số ghế Năm SX Ghi chú
1
2
3

7. Thời gian dự định chạy thử:…………………..tháng (tối đa là 6 tháng)

Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng thực tế đã khảo sát.

Nơi nhận:

– Như kính gửi

– Lưu

Chủ doanh nghiệp
(Ký tên đóng dấu)
Xác nhận của Sở GTVT (GTCC)
nơi đi
Xác nhận của Sở GTVT (GTCC)
nơi đến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button