Biểu Mẫu

Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước

Tải về

Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu trong nước

Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đăng ký dự thi Hoa hậu trong nước. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về cuộc thi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu trong nước tại đây.

Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
HOA HẬU, HOA KHÔI, NGƯỜI ĐẸP TRONG NƯỚC

Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi…..

1. Tên thí sinh:………………………Năm sinh………………………………………….

2. Đăng ký tham dự cuộc thi:…………………….…………………………………

3. Người chịu trách nhiệm đưa thí sinh đi dự thi :…………………………………

4. Thời gian: Từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm……………..

5. Địa điểm:………………………………………………………………………………………

6. Cam kết:

– Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan và các quy định của Ban tổ chức.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký dự thi./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button