Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình

Tải về

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị được cấp giấy phép di dời công trình. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin người làm đơn, công trình xin di dời, địa điểm di dời đến… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình tại đây.

Mẫu hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Tên chủ sở hữu công trình di dời……………………………………………………………………

– Người đại diện: ……………………………………….Chức vụ: ……………………………………….

– Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………..

– Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) …………………………………………

– Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

2. Công trình cần di dời:

+ Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: ……………………………

+ Diện tích xây dựng tầng 1: …………………………………………………………………………m2.

+ Tổng diện tích sàn: …………………………………………………………………………………..m2.

+ Chiều cao công trình: ………………………………………………………………………………..m.

3. Địa điểm công trình cần di dời ; ……………… …………………………………………………..

– Lô đất số:………………………………………..Diện tích ………………………………………. m2.

– Tại: ………………………………………………… Đường: ………………………………………….

– Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ……………………………………..

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………

4. Địa điểm công trình di dời đến: ………………………………………………………………..

– Lô đất số:………………………………………..Diện tích ……………………………………. m2.

– Tại: ………………………………………………… Đường: …………………………………………

– Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) …………………………………….

– Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………..

+ Số tầng: …………………………………………………………………………………………………

5. Đơn vị hoặc người thiết kế biện pháp di dời: ………………………………………………….

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………. Điện thoại: ………………………………..

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………..cấp ngày …………………………..

6. Dự kiến thời gian hoàn thành di dời công trình: ……………………………………………….

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép di dời, biện pháp di dời đã được duyệt, đảm bảo an toàn, vệ sinh, nếu xảy ra sự cố gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -…………………………………………………………………………………………………………….

2 – ……………………………………………………………………………………………………………

…….. ngày ……… tháng ……… năm ………
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button