Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức trong nước

Tải về Bản in

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức trong nước

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức trong nước là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức trong nước. Mẫu được ban hành theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Đơn đề nghị về việc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức trong nước

  TÊN TỔ CHỨC
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  …………, ngày …… tháng …… năm ……

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

  Kính gửi:

  (Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường)
  – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

  Tên tổ chức:

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

  Địa chỉ trụ sở chính:

  Số điện thoại: ………………… Fax: ……………………………… E-mail:

  Website

  Căn cứ Nghị định số ………/2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, đề nghị cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội dung sau:

  1. …………………………………………………………………………………………

  2. …………………………………………………………………………………………

  3 …………………………………………………………………………………………

  4 …………………………………………………………………………………………

  (Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp phép)

  PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC

  I. LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT

  1. Lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phân tích theo ngành nghề(1)

  Đơn vị tính: Người

  TT

  Ngành, nghề

  Đại học trở lên

  Trung cấp, cao đẳng

  Công nhân kỹ thuật

  1

  (Trắc địa)

  05

  02

  0

  2

  (Địa chính)

  ………………

  2. Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách kỹ thuật

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Bằng cấp

  Thâm niên(2)

  1

  (Nguyễn Văn A)

  (Giám đốc)

  ……………

  ……………

  2

  (Nguyễn Văn B)

  (Phụ trách kỹ thuật)

  (Kỹ sư trắc địa)

  (05 năm)

  3. Danh sách nhân lực kỹ thuật đo đạc và bản đồ

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Bằng cấp

  Thâm niên(2)

  1

  (Nguyễn Văn B)

  (Phụ trách kỹ thuật)

  (Kỹ sư trắc địa)

  (05 năm)

  2

  (Nguyễn Văn C)

  (Nhân viên)

  (Trung cấp địa chính)

  (03 năm)

  3

  …………

  …………

  …………

  …………

  ……

  …………

  …………

  …………

  …………

  II. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

  TT

  Tên, mã hiệu của thiết bị, công nghệ

  Số lượng

  Tình trạng

  Ghi chú

  1

  2

  3

  ……

  ………………

  …………

  ……

  ………

  Cam kết: …………… (tên tổ chức) xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này./.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  (Chức vụ, ký, họ tên, đóng du)

  Ghi chú:

  (1) Kê khai theo văn bằng chuyên môn.

  (2) Tính theo thời gian sau khi tốt nghiệp của bằng cấp chuyên môn đầu tiên.

  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức trong nước

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button