Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

Tải về

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch là mẫu đơn đề nghị được chủ đầu tư lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đề nghị về việc cấp giấy phép quy hoạch. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của chủ đầu tư, vị trí và quy mô xin quy hoạch, nội dung đầu tư, tổng mức đầu tư… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch tại đây.

Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị số 37/2010/NĐ-CP

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch như sau:

Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)
_________

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………….

1. Chủ đầu tư: ………………………………………………………………………………………………………..

– Người đại diện: ………………………………………Chức vụ: ………………………………………………

– Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………..

– Số nhà:……………. Đường ………………..Phường (xã) …………………………………………………

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: …………………………………………………………………..

– Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ………………………………………………

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

– Phạm vi dự kiến đầu tư:………………………………………………………………………………………..

– Quy mô, diện tích:………………………………………………………………………………………… (ha).

– Hiện trạng sử dụng đất…………………………………………………………………………………………

3. Nội dung đầu tư: ……………………………………………………………………………………………….

– Chức năng dự kiến: …………………………………………………………………………………………….

– Cơ cấu sử dụng đất dự kiến:…………………………………………………………………………………

4. Tổng mức đầu tư dự kiến:…………………………………………………………………………………..

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

…………, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button