Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa

Tải về

Mẫu đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa là mẫu đơn được các cá nhân là chủ phương tiện gửi tới cơ quan có thẩm quyền về việc đề nghị được đăng ký phương tiện thủy nội địa. Mẫu nêu rõ tên người đăng ký, tên loại phương tiện… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa tại đây.

Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in

Đơn đề nghị đăng ký biến động

Mẫu số 01/ĐK-TĐT: Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Mẫu đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa như sau:

Mẫu số 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu)

Kính gửi: ………………………………………………….

– Tổ chức, cá nhân đăng ký: ……………………… đại diện cho các đồng sở hữu …………….

– Trụ sở chính: (1) ………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ……………………………………….. Email: ………………………………………………

Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện: …………………………………….. Ký hiệu thiết kế: ……………………………..

Công dụng: …………………………………………………………………………………………………..

Năm và nơi đóng: …………………………………………………………………………………………..

Cấp tàu: …………………………………………….. Vật liệu vỏ: ……………………………………….

Chiều dài thiết kế: ………………… m Chiều dài lớn nhất:……………………………………. m

Chiều rộng thiết kế: ………………. m Chiều rộng lớn nhất: ………………………………… m

Chiều cao mạn: ……………… m Chiều chìm: ………………………… m

Mạn khô: ……………………. m Trọng tải toàn phần: ………………… tấn

Số người được phép chở: ……………………người Sức kéo, đẩy: ………….. tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): …………………………………………

Máy phụ (nếu có): …………………………………………………………………………………………

Giấy phép nhập khẩu số (nếu có): ……………..ngày ….. tháng ….. năm 20 …….

Do cơ quan ………………………………………………………. cấp.

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số: ……………………………… do cơ quan …………………………….. cấp.

Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ số ………. ngày ……. tháng …….. năm 20 ……….

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

………., ngày ….. tháng ….. năm 20…
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

Ghi chú:

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button