Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc

Đơn đề nghị được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực như dân sự, hình sự, hành chính,…Mời các bạn tham khảo Mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc và cách viết, kèm theo một số hướng dẫn viết đơn đề nghị nói chung và đơn đề nghị giải quyết vụ việc 2022 nói riêng.

1. Mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc chung số 1


Đơn đề nghị giải quyết vụ việc cơ bản

Nội dung Đơn đề nghị giải quyết vụ việc cơ bản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc:……………………..

Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân)

Họ và tên tôi là: ……………………………………..

Sinh năm: …………………………………………….

Số CCCD/CMTND/Hộ chiếu: ………………….

Ngày cấp:………………. Nơi cấp:……………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………

Nơi ở:………………………………………………….

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề: …………

Nội dung vụ việc ………… cụ thể như sau:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên/ lý do viết đơn đề nghị này:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Yêu cầu cụ thể:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– …………

– ………

Người làm đơn đề nghị

(Ký và ghi họ tên)

2. Cách viết đơn đề nghị chung

Đơn đề nghị được sử dụng rộng rãi và khá phổ biến trong cuộc sống hiện nay.

Nó được sử dụng khi một cá nhân/tổ chức muốn có đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết một hoặc vài hạng mục công việc nhất định để đảm bảo quyền và lợi ích cá nhân. Các mẫu đơn đề nghị thường gặp nhất có thể kể đến như:

Có thể kể đến một số đơn đề nghị tiêu biểu sau:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button