Biểu Mẫu

Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Tải về Bản in

Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là gì? Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là gì?

Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị… Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Kính gửi 24: ……….……………………………………..

Họ và tên người đề nghị25 là: ………………………………………………………..

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân)

số ………………………cấp ngày………/……../……..tại ……………………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………..……………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số ……………..tại: ………….……………………

Số thành viên trong hộ gia đình 26 …………………người, bao gồm:

1. Họ và tên: ……………………………….CMND số ……………..là: ……………

2. Họ và tên: ……………………………….CMND số ……………..là: ……………

3. Họ và tên: ……………………………….CMND số ……………..là: ……………

4. Họ và tên: ……………………………….CMND số ……………..là: ……………

5 …………………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết cho thuê nhà ở tại địa chỉ
số 27……………………………………………………………………………………

Kèm theo đơn này là các giấy tờ liên quan đến nhà ở như sau28:

1. ………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Tôi cam kết nhà ở đang sử dụng không có tranh chấp, khiếu kiện./.

Các thành viên trong hộ gia đình ký, ghi rõ họ tên

………., ngày ……. tháng ……. năm …….
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

24 Ghi tên đơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc cơ quan quản lý nhà ở.

25 Ghi tên người đại diện các thành viên trong hộ gia đình đề nghị thuê nhà ở

26 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết đơn.

27 Ghi rõ địa chỉ nhà ở mà người đang sử dụng nhà đề nghị được ký hợp đồng thuê

28 Ghi rõ Quyết định hoặc văn bản phân phối, bố trí nhà ở hoặc hợp đồng thuê nhà; giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê nhà ở…(nếu có).

Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button