Biểu Mẫu

Mẫu đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi

Tải về

Mẫu đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi

Mẫu đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi về làm con. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn nhận con nuôi, thông tin và trẻ được nhận nuôi…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi tại đây.

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Mẫu đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Thủ tục đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ em chết sơ sinh

Mẫu đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi

Nội dung cơ bản của mẫu đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………..ngày……….. tháng……. năm 200….

ĐƠN NHẬN NUÔI TRẺ EM MỒ CÔI, BỊ BỎ RƠI

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân xã (phường/thị trấn) ……

– Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố …………….

Tỉnh, thành phố…………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là: …………………………………………………………. Nam, nữ…………………………

Hiện có hộ khẩu thường trú tại ………………………………………………………………………

Xã (phường, thị trấn) ……………………….. huyện (quận, thị xã, TP)…………………………

Tỉnh…………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng minh nhân dân số……………..do CA…………..cấp ngày …….tháng ……. năm……….

Xin đề nghị UBND xã ……. UBND huyện………. cho phép tôi được nhận nuôi cháu:……… hiện ở:……….sinh ngày………tháng ……năm 200…. là trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ (hoặc bị bỏ rơi).

Tôi xin cam đoan sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cháu và đảm bảo cho cháu được thực hiện quyền của trẻ em.

Ý kiến của người giám hộ và trẻ em được nhận nuôi
(trường hợp trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên)
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý kiến chấp thuận của ủy ban nhân dẫn cấp xã
UBND xã: …………………… đồng ý để ông bà: ……………………………. nhận nuôi cháu: ……………….. theo đơn đề nghị trên.
Chủ tịch UBND xã
Xác nhận của trưởng thôn, xác nhận trường hợp ………………………. hiện cư trú tại thôn ……………..
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button