Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin gia hạn tiến độ thi công

Mẫu đơn xin gia hạn tiến độ thi công là văn bản được lập ra để xin được gia hạn về tiến độ thi công. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  1. Mẫu đơn xin gia hạn tiến độ thi công là gì?

  Mẫu đơn xin gia hạn tiến độ thi công là mẫu sử dụng cho các công trình xây dựng không kịp tiến độ, cần gia hạn thêm thời gian để hoàn thành.

  2. Đơn xin về việc gia hạn tiến độ thi công

  CÔNG TY

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  ……, ngày ….tháng ….năm ….

  ĐƠN XIN GIA HẠN HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

  Kính gửi: …………………..

  Trước tiên Công ty ………………… xin chân thành cảm ơn đến Ban Phát Triển…………đã tin tưởng giao cho Công ty chúng tôi thi công công trình .

  Căn cứ vào Hợp đồng số ………….ngày ……tháng …..năm ….giữa Ban Phát Triển ………..và Công ty ………………về việc thi công xây dựng công trình: Nâng cấp sửa chữa ………………

  Nay, Công ty chúng tôi xin Ban phát triển ……….., xem xét cho Đơn vị thi công chúng tôi gia hạn hợp đồng thi công xây dựng nêu trên.

  Lý do xin gia hạn: Chúng tôi đang gặp phải khó khăn trong công tác bom cát nâng nền và đắp đất dính lề đường. Do nguồn cát san lấp tại địa phương khan hiếm, phương thức vận chuyển cát vào công trình chủ yếu phụ thuộc nguồn cát sông nên không thể chủ động trong việc đắp cát nền công trình. Bên cạnh đó, đất dính tấn lề 2 bên đường có khối lượng lớn, mà tại địa phương ấp An Lợi mặt nền tự nhiên chủ yếu là cát. Ngoài ra, thi công trong mùa mưa bão nên bị ảnh hưởng đến công tác trải đá dăm 0x4. Vì vậy Chúng tôi gặp thêm khó khăn trong công tác đắp đất dính tấn lề 2 bên đường. Mặc khác, do bị ảnh hưởng một số nguyên nhân khách quan tác động trực tiếp khác. Do một số hộ dân ở đoạn cuối tuyến chưa tháo dỡ hàng rào, nên tiến độ không thể đẩy nhanh. Vì vậy, tiến độ thi công bị chậm trễ so với kế hoạch ban đầu.

  Nay, Công ty chúng tôi kính gửi đơn xin gia hạn này đến Ban phát triển Xã xem xét và chấp thuận cho gia hạn thời gian thi công thêm 90 (chín mươi) ngày, tính từ ngày hết hạn hợp đồng.

  Kính mong Ban phát triển xã …………. xem xét và giúp đỡ.

  Trân trọng kính chào!

  Nơi nhận:

  – Như trên

  – Lưu VP

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button