Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin gia nhập đội tình nguyện

Tải về

Mẫu đơn xin được gia nhập đội tình nguyện là gì? Mẫu đơn xin được gia nhập đội tình nguyện gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin gia nhập đội tình nguyện là mẫu đơn thể hiện ước muốn của cá nhân khi muốn tham gia vào đội tình nguyện gửi tới ban điều hành đội tình nguyện làm cơ sở để đội tình nguyện xem xét xác nhận cho cá nhân gia nhập đội để hoạt động thiện nguyện như hiến máu tình nguyện, tham gia các hoạt động mùa hè xanh giúp đỡ người dân nơi có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

  1. Định nghĩa mẫu đơn xin gia nhập đội tình nguyện là gì?

  Mẫu đơn xin gia nhập đội tình nguyện là mẫu đơn được lập ra để xin được gia nhập đội tình nguyện. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin gia nhập…

  2. Mẫu đơn xin được gia nhập đội tình nguyện

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————-o0o————

  …, ngày tháng năm

  ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỘI TÌNH NGUYỆN

  Kính gửi: Ban điều hành Đội tình nguyện

  Tôi là: ………………………………. Sinh ngày: ………………

  CMND/CCCD số: ……………. cấp ngày …….. tại ………..

  Hộ khẩu thường trú tại: ……………………….

  Nơi ở hiện nay: ……………………….

  Tôi xin trình bày với quý Đội nguyện vọng như sau: …(Lý do, mong muốn tham gia vào đội tình nguyện)

  Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Đội, tôi nhận thấy, bản thân mình đã đủ các điều kiện trở thành thành viên của Đội. Vì vậy, tôi kính đề nghị quý Đội, Ban điều hành Đội tình nguyện … cho phép tôi gia nhập, trở thành thành viên của Đội.

  Tôi cam kết, các thông tin nêu trên là đúng sự thật và cam đoan sẽ thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế hoạt động của Đội.

  Kính mong quý Đội, Ban điều hành đội tạo điều kiện giúp đỡ.

  Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Người làm đơn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button