Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin thuê đất cho người nước ngoài

Tải về

Mẫu đơn xin thuê đất cho người nước ngoài

Mẫu đơn xin thuê đất cho người nước ngoài là mẫu hồ sơ đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng ý cho thuê đất đối với người nước ngoài. Mẫu đơn xin thuê đất nêu rõ người thuê đất, địa điểm khu đất xin giao, mục đích sử dụng, thời gian sử dụng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin thuê đất cho người nước ngoài tại đây.

Mẫu đơn xin thuê đất cho người nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin thuê đất cho người nước ngoài như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT
(Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư
ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)…..

1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*:…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………Điện thoại:…………….

4. Địa điểm khu đất xin thuê:………………………………………………………………………….

5. Diện tích xin thuê (m2):……………………………………………………………………………..

6. Để sử dụng vào mục đích:……………………………………………………………….………..

7. Thời hạn thuê đất (năm):……………………………………………………………………………

8. Phương thức trả tiền thuê đất:…………………………………………………………………….

9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)…………………………………………………………………………….

* Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập và số quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…, ngày … tháng … năm …

Người xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button