Biểu Mẫu

Mẫu giấy đăng ký xuất bản

Tải về Bản in

Mẫu giấy đăng ký xuất bản là gì? Mẫu giấy đăng ký xuất bản gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy đăng ký xuất bản là gì?

Mẫu giấy đăng ký xuất bản là mẫu giấy đăng ký được lập ra để ghi chép về việc đăng ký xuất bản. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin xuất bản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu giấy đăng ký xuất bản

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN…

TÊN NHÀ XUẤT BẢN…
————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ………../……….

……, ngày….…… tháng……….. năm……….

GIẤY ĐĂNG KÝ XUẤT BẢN

Kính gửi: Cục Xuất bản, In và Phát hành

STT

Tên xuất bản phẩm

Tác giả hoặc người biên soạn

Người dịch hoặc người biên dịch

Tên nguyên bản của xuất bản phẩm dịch

Ngữ được dịch (dịch từ ngôn ngữ nào)

Ngữ xuất bản

Xuất bản lần đầu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I. Chính trị, An ninh quốc phòng, Pháp luật

1

2

GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy đăng ký xuất bản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button