Biểu Mẫu

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng

Tải về

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng là mẫu giấy đề nghị được gửi tới ban giám đốc, phòng hành chính đề nghị về việc khen thưởng cho cá nhân các nhân viên có thành tích cao trong công việc. Mẫu nêu rõ tên cá nhân được đề nghị khen thưởng, hình thức khen thưởng, ý kiến của ban giám đốc…. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị khen thưởng tại đây.

  Mẫu giấy đề nghị khen thưởng

  Mẫu giấy đề nghị khen thưởng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————

  ……, ngày………tháng…..năm 20…….

  GIẤY ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

  Kính gửi :

  – BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  – TRƯỞNG PHÒNG…………….

  – Đề nghị Ban giám đốc xem xét khen thưởng cho:

  1. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….
  2. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….
  3. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….
  4. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….

  – Lý do:

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  – Hình thức khen thưởng đề xuất

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  – Ý kiến của Phòng HC-NS

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  – Ý kiến của Tổng Giám đốc

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  Người đề nghị

  Chủ quản

  Phòng HC-NS

  Tổng Giám đốc

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button