Biểu Mẫu

Mẫu giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Tải về

Mẫu giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH mới nhất

Mẫu giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH là mẫu giấy đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội để đề nghị về việc thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH. Mẫu giấy nêu rõ thông tin người làm đơn, nơi thay đổi lĩnh lương, phương thức thay đổi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NƠI LĨNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội….

Tôi là:…………………………………………………………………………………………………..

Năm sinh:……………………………………………………………………………………………..

Số sổ:………………. Số tiền chế độ BHXH hàng tháng:…………………………………..

Nơi cư trú :……………………………………………………………. Số điện thoại…………..

Nơi đang lĩnh chế độ BHXH (tổ, xã hoặc Ngân hàng nếu lĩnh qua tài khoản thẻ ATM): ……………………

Đã lĩnh tiền chế độ BHXH hết tháng….. năm …..

Nay đề nghị được lĩnh chế độ BHXH hàng tháng theo phương thức………………. tại:

Đề nghị cơ quan BHXH giải quyết./.

Xác nhận của Đại diện chi trả xã

…, ngày… tháng … năm…

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button