Biểu Mẫu

Mẫu giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng

Tải về

Mẫu giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng

Mẫu giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng là mẫu giấy đề nghị được lập ra để đề nghị về việc tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Mẫu giấy đề nghị nêu rõ thông tin người làm đơn, nơi lĩnh, số tiền được lĩnh hưởng chế độ BHXH… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

GIẤY ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ….

Tôi là:…………………………………………………………………………………………………..

Năm sinh:……………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú : ……………………………………………………………… Điện thoại số:………

Đang hưởng chế độ ………………….. Số sổ:……………… Số tiền:…………………….

Nơi lĩnh chế độ BHXH trước khi bị tạm dừng in Danh sách chi trả:……………….

Đã lĩnh tiền chế độ BHXH hết tháng….. năm …..

Số tháng chưa lĩnh tiền: ……. tháng.

Lý do không đến lĩnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo quy định:………………

Thời gian xuất cảnh trái phép, bị tòa án tuyên bố bị mất tích, chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo (nếu có):…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị được lĩnh tiền truy lĩnh (nếu có) tại:………………………………………..

Nay tôi làm giấy này đề nghị cơ quan BHXH giải quyết để được tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng./.

…, ngày… tháng … năm…

…, ngày… tháng … năm…

Xác nhận của Chính quyền

địa phương nơi cư trú

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button