Biểu Mẫu

Mẫu giấy khai xóa sổ đăng ký xe

Tải về

Mẫu giấy khai xóa sổ đăng ký xe

Mẫu giấy khai xóa sổ đăng ký xe là mẫu giấy khai được cá nhân là chủ xe lập ra để khai về việc xóa sổ đăng ký xe. Mẫu giấy khai nêu rõ loại xe, biển số xe, thông tin của chủ xe, thông tin về xe cần xóa sổ đăng ký, lý do xin xóa sổ…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy khai xóa sổ đăng ký xe tại đây.

Thủ tục làm lại đăng ký xe máy không chính chủ

Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy

Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện

Mẫu giấy khai xóa sổ đăng ký xe

Nội dung cơ bản của mẫu giấy khai xóa sổ đăng ký xe như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

GIẤY KHAI XÓA SỔ ĐĂNG KÝ XE

XE: ……………………. BIỂN SỐ: ………………

Họ tên chủ xe:……………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày …… / …… / ……… tại:…………………………………………..

Xin xóa sổ đăng ký xe:…………………………………………………………………………………

Nhãn hiệu:…………………………. Số loại:…………………………………………………………..

Loại xe:………………………………………. Màu sơn:………………………………………………

Số máy:………………………………………….. Số khung:…………………………………………

Lý do xin xóa sổ:………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký (1):………………………………………………………………………….

Xóa sổ đăng ký, thu lại biển số, giấy chứng nhận đăng ký chiếc xe trên và cấp giấy chứng nhận đã xoá sổ đăng ký.

………………, ngày….tháng….năm….
XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
HOẶC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
CHỦ XE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button