Biểu Mẫu

Mẫu hồ sơ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS

Mẫu hồ sơ thi tuyển giáo viên các cấp

Mẫu hồ sơ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS bao gồm những gì? Đó chính là thông tin hữu ích giúp các bạn đang muốn xin việc làm trong ngành Giáo dục có thể tham khảo để chủ động hoàn thiện hồ sơ theo đúng yêu cầu, giúp các bạn có được công việc mà các bạn mong muốn.

  • Mẫu bảng đánh giá quá trình tập sự của Giáo viên, Giảng viên
  • Mẫu sổ dự giờ của giáo viên
  • Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Mẫu số 1: Bì hồ sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Số hồ sơ: ……………..

HỒ SƠ
ĐĂNG KÝ THI TUYỂN GIÁO VIÊN

Họ và tên:………………………………………………………..Nam/nữ:…………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:….. …………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………

Trình độ CM (TC, CĐ, ĐH…):…………………Loại hình đào tạo:………………………………..

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo:………………………………………………………………….

Vị trí việc làm đăng ký dự thi:…………………………………. Mã số:……………………………

Cấp học (MN, TH, THCS):……………………. thuộc UBND ……………………………………..

Ngoại ngữ đăng ký dự thi:……………………………………………………………………………..

HỒ SƠ GỒM CÓ:

1. Đơn xin đăng ký dự tuyển giáo viên (theo mẫu)

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu)

3. Bản sao giấy khai sinh

4. Bản sao: – Bằng tốt nghiệp chuyên môn

– Bảng điểm chuyên môn

– Chứng chỉ ngoại ngữ

– Chứng chỉ tin học

– Chứng chỉ sư phạm

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ

6. Bản sao hộ khẩu thường trú

7. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên

8. Bản sao quyết định kỷ luật, xử lý hành chính, bản án đã bị áp dụng:

9. 03 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận

……………., ngày….tháng….năm….
Người nhận hồ sơ
(Ghi rõ họ và tên, chữ ký)
Người nộp hồ sơ
(Ghi rõ họ và tên, chữ ký)

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

……………, ngày…… tháng…… năm…..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM….

Kính gửi: UBND …………………………………. (1)

Họ và tên:…………………………………………………………………..Nam/Nữ:………………..

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………………………

Dân tộc: ………………………………………………………………………………………………….

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:…………………………………………………………………

Đối tượng ưu tiên (nếu có): ………………………………………………………………………(2)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển giáo viên năm 2016 của UBND…………………………….. (1), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển giáo viên cấp học……………… (3) ở vị trí việc làm có mã số đăng ký dự tuyển VC……… (4). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển. Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị.

Ngoại ngữ đăng ký dự thi:…………………………………………………………………………….(5)

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu);

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Bản sao có chứng thựccác văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự thi, gồm:

……………………………………………………………………………………………………………..(6)

4. Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ;

5. Bản sao hộ khẩu thường trú;

6. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên: Có: ….. Không: …..

7. 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận;

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai, kết quả tuyển dụng của tôi bị hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi tên UBND cấp huyện nơi nộp hồ sơ dự tuyển;

(2) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(3) Ghi rõ cấp học: mầm non, tiểu học, THCS;

(4) Ghi đúng mã số của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (theo bảng nhu cầu tuyển dụng);

(5) Ghi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

(6) Ghi rõ tên của các bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm chuyên môn; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, …. nộp kèm hồ sơ.

Mời bạn đọc cùng tải về bản RAR để xem đầy đủ nội dung thông tin.

Trong mẫu hồ sơ thi tuyển giáo viên các cấp: mầm non, tiểu học, THCS, các bạn cần trình bày đầy đủ những thông tin về bản thân, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo, vị trí việc làm đang ký dự thi, cấp học, trình độ ngoại ngữ đăng ký thi,… Và cần hoàn thiện được toàn bộ những nội dung thông tin có trong đơn xin đăng ký dự tuyển giáo viên, sơ yếu lý lịch tự thuật, bản sao giấy khai sinh, bảng điểm chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, sư phạm, giấy chứng nhận sức khỏe,…

Trên đây là toàn bộ Mẫu hồ sơ thi tuyển giáo viên các cấp, mời các bạn cùng tải về sử dụng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button