Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO

Tải về

Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO

Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý về các điều khoản trong hợp đồng của hai bên. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên ký kết, nội dung ký kết dịch vụ SEO, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng dịch vụ SEO tại đây.

Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng dịch vụ SEO như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ………
———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

…………., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
TỐI ƯU KẾT QUẢ TÌM KIẾM TỰ NHIÊN TRÊN GOOGLE

Số: ……………………….

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật quảng cáo 2012;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15 tháng 07 năm 2013 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ….. tại TP Hà Nội, chúng tôi gồm có:

Bên A:

Người đại diện: ………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ viết hóa đơn: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………. Fax: ………………………………

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

Website: ……………………………………………………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………………

Bên B:

Người đại diện: …………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………….. Fax: …………………………………………….

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………

VPGD HN: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………… Fax: ………………………………………

Website:………………………………………….. Email: ……………………………………..

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………………..

Tên tài khoản: ……………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

“Hai Bên” trong hợp đồng này được hiểu là Bên A và Bên B.

Hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ này với các điều khoản cụ thể sau:

ĐIỀU 1: NGUYÊN TẮC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

– Tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

– Bình đẳng, trung thực, thiện chí.

– Cùng có lợi.

– Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

– Bên A thuê Bên B và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ quảng cáo Google tối ưu kết quả tự nhiên (Không tính vị trí hình ảnh, video, bản đồ) cho Bên A với nội dung cụ thể như sau:

Website: www…. thuộc sở hữu của Bên A.

Công cụ tìm kiếm: Google Việt Nam – www.google.com.vn ngôn ngữ tiếng Việt

Dịch vụ Bên B cung cấp nhằm đưa 05 từ khóa lên Top 5 kết quả tìm kiếm tự nhiên của www.google.com.vn.

Danh sách từ khóa yêu cầu lên Top: ……………………………………………………

– Thời hạn: Bên B đảm bảo việc đưa số từ khóa yêu cầu lên Top 5 trong vòng 05 tháng. Thời hạn này được tính từ khi Bên B xác nhận Bên A đã hoàn thiện xong yêu cầu chỉnh sửa tối ưu mà Bên B đã gửi sang. Xác nhận này do bộ phận chăm sóc khách hàng của Bên B gửi bằng mail cho người đầu mối làm việc của Bên A có chuyển thư đến 2 email quản lý của hai Bên.

Thời gian duy trì: Thời gian Bên A muốn duy trì các từ khóa của mình trên Top 5 là 06 tháng kể từ thời điểm từ khóa được đẩy lên top yêu cầu.

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button