Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng hợp tác

Tải về

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu hợp đồng hợp tác là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ký kết về việc hợp tác của hai bên. Mẫu hợp đồng hợp tác nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung và thời hạn hợp đồng, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng hợp tác tại đây.

Mẫu hợp đồng hợp tác

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng hợp tác như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————-

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC

Bên A:

Công ty …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

ĐT: ………………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện: ………………………………………………………………………………………..

Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………..

Bên B:

Ông/Bà: …………………………..………………….………………………………………

Số CMND: …………………………………………….…………………………………………

Địa chỉ: ……………………….………………………………………………………………

Điện thoại ……………………………………………………………………………………

Sau khi bàn bạc và thỏa thuận giữa 2 bên, chúng tôi thống nhất các điều khoản sau:

Điều 1:

-Thời hạn hợp đồng 12 tháng (không gia hạn).

Điều 2:

– Bên A cho bên B vay với số tiền là:…………………….. đồng với lãi suất 2%/ tháng.

– Thời hạn vay là 12 tháng. Thời gian trả tiền lãi vay là ngày cuối tháng.

– Bên B có thể trả vốn trước thời hạn và phải thông báo bên A trước 1 tháng.

Điều 3: Cho thuê máy, PS kit

a- Cho thuê máy:

Bên A đồng ý cho Bên B thuê ……..máy với giá 2,500,000 đồng/ máy / tháng để làm cơ sở hoạt động kinh doanh. Số lượng tối đa 6 máy.

Địa điểm giao máy là 68 Đặng Văn Ngữ. Biên bản nghiệm thu sẽ được lập khi giao máy. Trong thời gian cho thuê, bên B sẽ chịu chi phí sửa chữa nếu có.

b- Cho thuê PS kit (soft+ cataloge+key):

Bên A đồng ý cho Bên B thuê …… bộ PS kit với giá 700,000 đồng/ bộ/ tháng. Tối đa 6 bộ.

Tổng cộng a và b (cả máy và PS kit) không quá 10 bộ.

Sau 3 tháng ký hợp đồng, bên B sẽ đặt cọc cho bên A số tiền 1000USD/máy, 400USD/bộ PS kit. Số tiền này bên A sẽ trả lại cho bên B khi kết thúc hợp đồng.

Tiền cho thuê sẽ được trả vào ngày cuối tháng.

Bên B có thể chuyển từ hình thức thuê máy sang mua máy vào bất cứ thời điểm nào khi thấy đủ điều kiện.

Điều 4: Điều khoản bắt buộc : Bên B phải chọn 1 trong 2, có thể chọn cả 2 nếu muốn.

A – Tiêu thụ máy:

Trong thời gian hợp tác (12 tháng ) bên B sẽ tiêu thụ cho bên A tối thiểu là 50 máy PS với giá 20,000,000 đồng/máy (hai mươi triệu đồng Việt Nam) với cấu hình theo bảng phụ lục đính kèm, trung bình 5 máy/ tháng. Riêng 2 tháng đầu là 3 máy/ tháng.

+ Nếu số lượng máy bán >50, bên B sẽ được bên A khấu trừ 5%.

+ Nếu số lượng máy bán >100, bên B sẽ được bên A khấu trừ 10%.

Việc khấu trừ sẽ được thực hiện khi kết thúc hợp đồng.

Phương thức:

+ Bên B giao cho bên A 30% tiền máy ngay sau khi đặt hàng.

+ Thời gian từ lúc đặt hàng đến lúc giao hàng là 3-7 ngày.

+ Máy được bàn giao và nghiệm thu tại Sài Gòn.

+ Tiền vận chuyển do bên A chịu khi số máy >= 3 máy/ lần.

B- Hợp tác với bên thứ 3:

Bên B có thể hợp tác với bên thứ 3 bằng cách:

– Trả hết cho bên A 15,000,000 đồng/ máy ngay sau khi nhận máy.

– Mỗi tháng trả cho bên A 1,500,000 đồng / máy trong 12 tháng. Sau 12 tháng, máy sẽ thuộc về bên B.

– Lập hợp đồng hợp tác giữa bên A với bên B.

– Bên A không liên quan đến hợp đồng giữa bên B và bên thứ 3.

– Con số chiết khấu

+ 30-60 máy: 5%

+ 61-90 máy: 15%

+ 91-120 máy: 30%

+ 120-150 máy: 50%

+ >151 máy: 70%

Số lượng tối thiểu sau 3 tháng là 9 máy, 6 tháng là 20 máy.

Bên B có thể chuyển từ hình thức 3 bên thành của mình & bên thứ 3 sau 6 tháng, bằng cách trả hết tiền mua máy cho bên A (5 triệu còn lại).

Bên B có quyền ký hợp đồng hợp tác với bên thứ 3 mà không cần thông qua sự đồng ý của Bên A bằng cách mua máy của Bên A.

Bên B đồng ý chọn khoản…… của điều 4.

Điều 5: Cung cấp vật tư

– Bên B có quyền sử dụng hoặc không sủ dụng vật tư do bên A cung cấp với giá

+ giấy in A6 (1 block = 100 tờ) giá 50,000 đồng.

+ giấy ép A6 (1 block = 100 tờ) giá 80,000 đồng.

+ giấy in + ép A6 (1 block = 100 tờ) giá 130,000 đồng.

– Thanh toán cuối tháng với số lượng < 5,000 tờ/ tháng. Nếu quá số lượng này sẽ thanh toán sau khi nhận vật tư.

– Nếu số lượng > 10,000 tờ/tháng, Bên B cần gởi bảng dự trù vật tư cho bên A trước ngày 25 tháng trước.

Điều 6: Lưu trữ hồ sơ:

Bên B phải lưu trữ hồ sơ khách hàng theo form mẫu sẳn & hàng tháng giao cho bên A bản sao. Khi thanh lý hợp đồng, bên B cần giao lại cho bên A hồ sơ này để Bên A tiếp tục công việc chăm sóc khách hàng.

Điều 7: Các trường hợp thanh lý hợp đồng trước thời hạn.

1 – Bên B vi phạm một trong các điều khoản trên.

2 – Bên B có quyền thanh lý hợp đồng sau 3 tháng đạt chỉ tiêu.

…………., ngày…tháng…năm…
Bên A Bên B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button