Biểu Mẫu

Mẫu phiếu chuyển đơn khiếu nại

Tải về Bản in

Mẫu phiếu chuyển đơn khiếu nại là gì? Mẫu phiếu chuyển đơn khiếu nại gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu chuyển đơn khiếu nại là gì?

Mẫu phiếu chuyển đơn khiếu nại là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc chuyển đơn khiếu nại. Mẫu nêu rõ nội dung chuyển đơn, thông tin khiếu nại… Mẫu được ban hành theo Thông tư 60/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu phiếu chuyển đơn khiếu nại

………………(1)
.…………..(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số:…./PC-(…3)

………(4), ngày…tháng…năm…

PHIẾU CHUYỂN
Đơn khiếu nại

Kính gửi: …………………………………….(5)

(2)…………………………….nhận được đơn khiếu nại đề ngày…../…../…..

Đơn ghi tên ông (bà): ………………………………………………………(6)

Địa chỉ: …………………………………………………………………….

Nguồn đơn: …………………………………………………………………(7)

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại (8) và Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013 Hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân, ……….………………………(2) chuyển đơn trên đến …………………………………….(5) để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; thông báo kết quả cho ……………………………(2) và (9)……………………….. (nếu có) biết./.

Nơi nhận:

– …..

– Lưu: ….

………………………(10)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu phiếu chuyển đơn khiếu nại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button