Biểu Mẫu

Mẫu phiếu tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Tải về

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép lại việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin đơn vị, loại giấy tờ giao nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tại đây.

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu giao nhận hồ sơ: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

Số hồ sơ ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị: ……………

2. Điện thoại: …………………………………………. Email: ……………………………..

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

1.

Văn bản của đơn vị (mẫu D01b-TS, 01 bản)

2.

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 03 bản)

3.

Quyết định cho phép đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: QĐ của Chính phủ, QĐ của Bộ LĐTBXH, QĐ của Sở LĐTBXH

4.

File dữ liệu: Chuyển bằng IMS, bằng USB, bằng email

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

………., ngày…tháng…năm….

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)

Người nộp hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button